Οι γενικές και ειδικές οδηγίες  για τις τοπικές συνδέσεις αποχέτευσης

Η τεχνική υπηρεσία Δήμου Κρωπίας στο πλαίσιο υποβοήθησης όσων ιδιοκτητών οικιών και οικοπέδων δεν έχουν συνδεθεί με το εν λειτουργία από την Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2023 σύστημα αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως ή αντιμετωπίζουν ζητήματα στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ή στην εξωτερική σύνδεση-διακλάδωση που κατασκευάζει ο Δήμος Κρωπίας δωρεάν υπενθυμίζει τα παρακάτω :

 1. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξέλιξη των εργασιών τοπικών συνδέσεων, οι ιδιοκτήτες περιοχών της πόλης του Κορωπίου, οφείλουν σε συνεννόηση με τον μηχανικό ή τον υδραυλικό τους να σημειώσουν με Χ το σημείο σύνδεσης με την οικία τους ή το οικόπεδό τους.
 2. Η Ψηφιακή εφαρμογή αίτησης γίνεται στο https://dimotis.koropi.gr/ (AITHΣΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  https://dimotis.koropi.gr/e-services/apoxeteysis.html) και η ηλεκτρονική και τηλεφωνική ενημέρωση : water@tykoropi.gr  &  213 2000 712-713
 3. Σε κάθε περίπτωση για κάθε ζήτημα τεχνικό/κατασκευαστικό και κόστους κατασκευής εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της οικίας μας συμβουλευόμαστε τον μηχανικό ή τον υδραυλικό μας. Ειδικά, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις που πιθανόν να χρειάζονται “έξυπνες” τεχνικές λύσεις για το εσωτερικό δίκτυο της οικίας ώστε να γίνει η κατάλληλη προσαρμογή με την εξωτερική διακλάδωση (εξωτερικό φρεάτιο)
 4. Ποιες είναι οι ιδιαίτερες περιπτώσεις :
 • Αν υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικού δικτύου και του αγωγού της οδού στην οποία πρόκειται να γίνει η σύνδεση της εξωτερικής διακλάδωσης που κατασκευάζει δωρεάν ο Δήμος Κρωπίας.
 • Αν χρειάζονται πολλές εργασίες στο εσωτερικό της οικίας προκειμένου να περάσουν οι εσωτερικοί αγωγοί τότε προκρίνονται εναλλακτικές λύσεις όπως, η δημιουργία μικροσήραγγας κάτω από την οικοδομή προς τον ακάλυπτο, από την αυλή και άλλα σημεία ή άντληση των λυμάτων  κ.α.
 1. Σε κάθε περίπτωση για την καλύτερη συνεργασία όλων και την κατανόηση ορισμένων ζητημάτων ορθής λειτουργίας των αποχετεύσεών μας  απαραίτητα κρίνονται τα κάτωθι:
 • Οι βόθροι που προϋπήρχαν υποχρεωτικά απομονώνονται πλήρως και σε καμία περίπτωση δεν διοχετεύουμε τα λύματα από αυτούς στο νέο σύστημα αποχέτευσής μας.
 • Το εξάρτημα «μηχανοσίφωνας με κλαπέτο» είναι απαραίτητη η τοποθέτησή του.
 • Τοποθέτηση μικρού φρεατίου και αντλίας λυμάτων όπου είναι απαραίτητο σε ειδικές περιπτώσεις υψομετρικών διαφορών.
 • Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή καταστήματα που μπορεί να αξιοποιηθούν μελλοντικά σε αυτή τη δραστηριότητα υποχρεούνται σε τοποθέτηση λιποσυλλέκτη καθότι τα λύματα αυτά δεν επιτρέπονται να διοχετεύονται στο σύστημα αποχέτευσης ακαθάρτων.
 • Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να διαθέτουν το σχέδιο της εγκατάστασης των εσωτερικών δικτύων της αποχέτευσης «σφραγισμένο» από τους μηχανικούς ή τους υδραυλικούς τους.
 • Ο Δήμος Κρωπίας και η ΕΥΔΑΠ Α.Ε είναι οι αρμόδιοι φορείς ελέγχου των προδιαγραφών των εσωτερικών και εξωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης ακαθάρτων στις οδούς σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Ειδικά μετά τη δοκιμαστική λειτουργία ο έλεγχος θα γίνεται από την ΕΥΔΑΠ.
 1. Ενημερώνουμε επιπλέον ότι όλοι οι οδοί του σχεδίου πόλεως Κορωπίου θα ασφαλτοστρωθούν με εργολαβία που συμβασιοποιείται προσεχώς ως αυτονόητη προγραμματισμένη ενέργεια της Διεύθυνσής μας.

Τέλος, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και της Δημοτικής Αρχής,

 • Όσες οικίες σε διάφορες περιοχές της πόλης δεν έχουν ακόμα συνδεθεί οι ιδιοκτήτες τους δεν πρέπει να ανησυχούν. Όλες οι εργασίες που απαιτούνται για δευτερεύοντα δίκτυα σε αδιέξοδα δρομάκια ακόμα και οι αναμονές  σε οικόπεδα (στα πιο χαμηλά υψομετρικά σημεία), θα συνεχιστούν. Το ίδιο ισχύει για τις συνδέσεις σε ορισμένες περιοχές με οδούς λεωφορειακών διαδρομών καθώς και στο βόρειο τομέα της πόλης που καθυστέρησαν λόγω έλλειψης  της αναγκαίας εποπτείας από προσωπικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας.
 • Τα συνεργεία τοπικών συνδέσεων αποχέτευσης θα πραγματοποιούν εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση του 100% των οικιών και των οικοπέδων της πόλης μας. Έως  σήμερα έχει πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο ποσοστό των  συνδέσεων που αντιστοιχεί σε άνω των 3.150 συνδέσεων.
 • Σε περίπτωση που κάποιοι ιδιοκτήτες  οικοπέδων ή οικιών για κάποιους λόγους δεν έχουν φροντίσει ακόμα να ορίσουν σημείο κατασκευής φρεατίου σύνδεσης (φρεάτιο προσαρμογής με προστατευτικό πώμα αναμονής εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης) ή  έχει περάσει το συνεργείο που πραγματοποιεί τις εργασίες κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης και δεν έχουν ειδοποιήσει ή ειδοποιηθεί παρακαλούνται άμεσα να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους ενημερώνοντας το Δήμο. Οι συνδέσεις είναι δωρεάν έως την ολοκλήρωση του έργου των τοπικών συνδέσεων.
 • Ηλεκτρονική και τηλεφωνική υποστήριξη : e-mail : water@tykoropi.gr & 213 2000 712-713
 • Τέλος, για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της αποχέτευσης δεν χρεώνονται τέλη αποχέτευσης. Είναι δωρεάν.

——————————–