ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BE THE LIGHΤ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

«Σχολή Γονέων»

«Ακαδημαϊκό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε Εφήβους»

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Ανέλιξη» διοργανώνει το πρόγραμμα BE THE LIGHT.Το Πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο (2) άξονες, ήτοι α) τη «Σχολή Γονέων» και β) τον «Ακαδημαϊκό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε Εφήβους», στοχεύει στην ενημέρωση, παρακίνηση και ψυχική ενδυνάμωση των πολιτών του Δήμου Κρωπίας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Η ενημέρωση της δράσης θα γίνει την  Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 («Ακαδημαϊκό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό σε Εφήβους») & 19:00 («Σχολή Γονέων»), στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Κρωπίας (Πεζόδρομος Γεωρ. Σ. Παπασιδέρη 13).Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:2106026441-2106621126 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-13:00.