ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

 

1ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

10.00 ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ,  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ, ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, 10.15 ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΚΑΡΠΙΖΑ), ΑΘΗΝΑΣ,  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,  10.30 ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΑΝΔΡΟΥ, ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ, ΚΟΡΩΠΙ.

 

2ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

11.30 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 

3ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

13.ΟΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 

4ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

16.30 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 

5ο ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

18.00 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ