ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: «3η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», μεταβατική περίοδος 2021-2022(ΑΔΑ:ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ).

 

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, το πρόγραμμα αφορά νέους που δεν έχουν υπερβεί το 410τος της ηλικίας τους.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 12/11/2021 έως 14-12-2021 και ώρα 13:00.

Για να δείτε την περίληψη της προδημοσίευσης (πατήστε εδώ)

.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΨΓ6Η4653ΠΓ-ΡΩΙ

 

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ