ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: «3η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας  της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις , το πρόγραμμα αφορά νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41έτος  της ηλικίας τους.

Για να δείτε την  προδημοσίευση του Υπομέτρου 6.1 πατήστε

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ