Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Κρωπίας η κατάθεση αίτησης  χρηματοδότησης για  «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης» με κάδους ξεχωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων   σε όλη την επικράτεια Δήμου Κρωπίας στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπ.Εσωτ. «Αντώνης Τρίτσης»

 

Εγκρίθηκε προσφάτως από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας, η κατάθεση αίτησης  χρηματοδότησης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπ. Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης» σε όλη την επικράτεια Δήμου Κρωπίας. (πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης των Δήμων του Υπ.Εσωτ. «Αντώνης Τρίτσης).

Το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 1.605.800,00 ευρώ και περιλαμβάνει : τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, την προμήθεια κάδων αποκομιδής ανακυκλώσιμων ρευμάτων  απορριμμάτων /διαλογή στην πηγή, δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και υπηρεσίες αξιολόγησης του προγράμματος.

Η αίτηση χρηματοδότησης έχει ήδη υποβληθεί και το έργο θα υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας.

 

 

————————————