Δήμος Κρωπίας                                                                         05/08/2023

                                      Δελτίο Τύπου

“Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης – Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης, προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ και τώρα δημοπρατείται”

Στη νέα ψηφιακή εποχή που δίνει τη δυνατότητα για πλήρη ηλεκτρονική εποπτεία και διαχείριση του δικτύου ύδρευσης, εισέρχεται δυναμικά ο Δήμος Κρωπίας.

Μετά από επίπονες όσο και επίμονες προσπάθειες του Δήμου και προσωπικά του Δημάρχου Δημητρίου Κιούση, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του ειδικού προγράμματος για την ανάπτυξη στο σύνολο του δήμου του Ολιστικού Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ! (8.999.877,84 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ολόκληρο το δίκτυο ύδρευσης της πόλης και των οικισμών μαζί με τις οικιακές – επαγγελματικές παροχές, τα αντλιοστάσια, τις δεξαμενές και τα δίκτυα μεταφοράς στο σύνολό τους, θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται ψηφιακά επί 24ωρου βάσεως  με ειδικούς ηλεκτρονικούς ασύρματους πομπούς και όλες οι πληροφορίες θα συλλέγονται σε ένα ενιαίο κέντρο ελέγχου το οποίο θα έχει και την γενική εποπτεία.

 

Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται:

1ον  Ο πλήρης έλεγχος τυχών διαρροών και η άμεση αποκατάσταση της όποιας βλάβης παρουσιαστεί στο σύνολο του δικτύου ή των οικιακών παροχών

2ΟΝ Ο έλεγχος των αποθεμάτων αλλά και της κατανάλωσης

3ον  Ο πλήρης και συνεχής έλεγχος της ποιότητας του νερού

Όλα τα παραπάνω συμβάλουν στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους και στην βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος που ελέγχει ο Δήμος, ενώ παράλληλα προστατεύουν τους καταναλωτές από χρεώσεις λόγω διαρροών, καθώς με το νέο υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης οι όποιες βλάβες θα ανιχνεύονται και θα επιδιορθώνονται άμεσα. 

Στο νέο Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης που εξασφάλισε ο Δήμος Κρωπίας, περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση 19.480 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ), οι οποίοι περιέχουν ενσωματωμένους  Ψηφιακούς Υδρομετρητές Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων Κατανάλωσης τα λεγόμενα και ¨έξυπνα¨ υδρόμετρα.