ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: « Ενημέρωση για Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής»

 

Σας ενημερώνουμε ότι άρχισε η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας των παραγωγών βιολογικών γεωργικών προϊόντων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από 25 Μαρτίου 2022 έως τις 8 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον κάτωθι ιστότοπο της ΕΕ.

https://europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards

Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛ.

 

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ