4/4/2022

 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: Ενημέρωση παραγωγών για τις εξελίξεις ως προς τον Ιό της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας Tomato Brown Rugose Fruit Virus .

Σας ενημερώνουμε πως από την έναρξη της εμφάνισης επιβλαβούς οργανισμού Tomato Brown Rugose Fruit Virus ( Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας ) έχει διαπιστωθεί η παρουσία του  σε πολλαπλασιαστικό υλικό ή καρπούς τομάτας και πιπεριάς

σε ορισμένες  περιοχές  διάσπαρτες ανά την Ελλάδα.

Ο Ιός της καστανής ρυτίδωσης των καρπών της τομάτας μεταδίδεται μηχανικά με την επαφή μεταξύ των φυτών, με τις καλλιεργητικές φροντίδες των εργαζομένων (μολυσμένα εργαλεία,

ρούχα προσωπικού), με μολυσμένο φυτωριακό υλικό και πιθανόν με το σπόρο.

Βασική εστία μόλυνσης αποτελεί και το έδαφος, το οποίο, κυρίως αν παραμείνουν σε αυτό μολυσμένα φυτικά υπολείμματα, μπορεί να διατηρηθεί μολυσμένο τουλάχιστον για έξι (6) μήνες. Στις υπό κάλυψη καλλιέργειες, η μόλυνση μπορεί να προέλθει από ιικά σωματίδια που διατηρούνται, χάρη στην αξιοσημείωτη αντοχή τους επί των διαφόρων κατασκευών,
από τις οποίες περνάνε με διάφορους τρόπους στα φυτά. Στη συνέχεια, η μόλυνση
μπορεί να εξαπλωθεί με τις καλλιεργητικές εργασίες (δέσιμο, ξεβλάστημα, συλλογή
κλπ).Για τους παραπάνω λόγους οι μονάδες πρωτογενούς παραγωγής οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα /πρακτικές για τον περιορισμό απωλειών και την εκρίζωση του ToBRFV

Για την αναγνώριση ύποπτων συμπτωμάτων και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στο σχετικό φυλλάδιο του ΥΠΑΑΤ, πατώντας εδώ.

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤοBRFV

Εξελίξεις ως προς τον Ιό Tomato Brown Rugose Fruit Virus