Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας Κορωπί, 11.11.2020

Ενημέρωση πολιτών για τα έργα

Αποχέτευση Ακαθάρτων του Δήμου Κρωπίας

Η εξέλιξη των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Κρωπίας στην είσοδο της ολοκληρωμένης σήραγγας μήκους 1.400μ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τις φάσεις ολοκλήρωσης των, υψίστης σημασίας για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και Βιολογικού Καθαρισμού και ύστερα από αιτήματα πολλών δημοτών, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης ενημερώνει για τα έργα που υπολείπονται. Επειδή επίσης, τα έργα δεν εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου αλλά εντός άλλων δήμων, δεν είναι ορατά από τους δημότες.

Ειδικότερα, η διέλευση του αγωγού διάθεσης από τα διοικητικά όρια του Μαρκοπούλου με κατεύθυνση τον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο επειδή διέρχεται από αρχαιολογική περιοχή και προς αποφυγή της, επιλέχθηκε η πιο σύντομη διαδρομή με τη διάνοιξη σήραγγας μήκους 1400 περίπου μέτρων. Η σήραγγα είναι πλέον πλήρως ολοκληρωμένη και ηλεκτροδοτημένη με τις κατάλληλες προδιαγραφές αγωγών για τις ανάγκες του έργου.

Στην παρούσα ενημέρωση παρουσιάζουμε τα έργα που εκτελούνται στη είσοδο της σήραγγας. Για την ολοκλήρωση των συνοδευτικών έργων απαιτούνται ακόμη τα εξής:

1. η σύνδεση του αγωγού από το ΚΕΛ (Βιολογικός Καθαρισμός) με τον αγωγό της σήραγγας-περίπου 15-20μ- με ειδικά τεμάχια σωλήνωσης

2. η διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση του απαλλοτριωμένου περιβάλλοντος χώρου

3. η δοκιμαστική λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Επισημαίνεται ότι ο αγωγός διάθεσης μεταφέρει καθαρό επεξεργασμένο νερό προς τη θάλασσα, τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Η βούληση του Δήμου μας και της Δημοτικής Αρχής είναι η επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού για τις ανάγκες της γεωργικής άρδευσης. Θα ακολουθήσουν επόμενες ενημερώσεις για το έργο, στα υπόλοιπα σημεία όπου εκτελείται.