Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας Κορωπί, 13.11.2020
Ενημέρωση πολιτών για τα έργα Αποχέτευση Ακαθάρτων του Δήμου Κρωπίας στην έξοδο της ολοκληρωμένης σήραγγας μήκους 1.400μ
Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τις φάσεις ολοκλήρωσης τωνυψίστης σημασίας για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και Βιολογικού Καθαρισμούκαι ύστερα από αιτήματα πολλών δημοτών,ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης ενημερώνει για τα έργα που υπολείπονται.Επειδή επίσης, τα έργα δεν εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου αλλά εντός άλλων δήμων, δεν είναι ορατά από τους δημότες. Ειδικότερα, η διέλευση του αγωγού διάθεσης από τα διοικητικά όρια του Μαρκοπούλου με κατεύθυνση τον Νότιο Ευβοϊκό κόλπο επειδή διέρχεται από αρχαιολογική περιοχή και προς αποφυγή τηςεπιλέχθηκε η πιο σύντομη διαδρομή με τη διάνοιξη σήραγγας μήκους 1400 περίπου μέτρωνΗ σήραγγα είναι πλέον πλήρως ολοκληρωμένη και ηλεκτροδοτημένη με τις κατάλληλες προδιαγραφές αγωγών για τις ανάγκες του έργου.
Στην παρούσα ενημέρωση παρουσιάζουμε τα έργα που εκτελούνται αυτή τη φορά στη έξοδο της σήραγγας.
Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των 3 σημαντικών υδραυλικών έργων στη διαδρομή από την κεντρική οδό μέχρι τη σήραγγα (αποστραγγιστικά) και η ηλεκτροδότησή της.
Υπόλοιπες εργασίες που απομένουν:
  1. η σύνδεση του ολοκληρωμένου αγωγού διάθεσης της σήραγγας με τον ήδη προ ετών κατασκευασμένο υπόγειο αγωγό προς την περιοχή Χαμολιά (μήκους 3.570μ). Για τη σύνδεση απαιτούνται ειδικά τεμάχια σωλήνωσης μήκους περίπου 20μέτρων που αυτή την στιγμή ενώνονται και τοποθετούνται στην εκσκαφή (που φαίνεται εμπρός στην έξοδο της σήραγγας).
  2. η διαμόρφωση του απαλλοτριωμένου περιβάλλοντος χώρου, φυτεύσεις, τοιχίο αντιστήριξης επιχώσεων ενώ απαιτείται και η μεταφορά μιας κολώνας δημοτικού φωτισμού για την τελική σύνδεση της οδοποιίας με τον κεντρικό δρόμο.
Θα ακολουθήσουν και επόμενες ενημερώσεις για την πρόοδο της εξέλιξης των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων σε άλλα σημεία των εργασιών.