Αγροτικά Νέα

Ενημερώνουμε, τους  κτηνοτρόφους μας ότι:

Θα πρέπει να προσέλθετε στην ΔΑΟΚ της περιφερειακής ενότητας  Αν. Αττικής μέχρι το τέλος του έτους για να λάβετε γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης που σας έχει διατεθεί και να υπογράψετε στην συνολική λίστα κατανομής που διατηρείται εκεί.  Επισημαίνεται ότι οι κτηνοτρόφοι που δεν θα ανταποκριθούν  στην ειδοποίηση της ΔΑΟΚ, θα θεωρηθεί  ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος .Επιπλέον αν επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε εκτύπωση του ατομικού εντύπου κατανομής

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ