ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

Ως γνωστόν οι εργασίες του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου που εκτελεί για λογαριασμό του Δήμου Κρωπίας, η Περιφέρεια Αττικής, με ανάδοχο εταιρία την Υδροκατασκευή Α.Ε, στο νότιο τμήμα του έργου στην Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου και τμήματος Β. Όλγας έχει ολοκληρωθεί με την κατασκευή μεγάλου κιβωτοειδούς τσιμεντένιου καναλιού με αποδέκτη ομβρίων την τάφρο της Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου. Η ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης αυτής της περιοχής συμπληρώνονται με τα ακόλουθα, υπό έγκριση δημοπράτησης, έργα:
α) με ένα παράλληλο έργο στην περιοχή Παλάτι και οδούς, Νικ. Γεωργίτση, Αλ.Δάβαρη, Πλάτωνος με συνοδευτικά προσαγωγά φρεάτια, με σημείο σύνδεσης το μεγάλο νέο κεντρικό αγωγό της Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου (σημείο αναμονής απέναντι από πλ.Γκίνι Βέρδι)
β) και ένα συμπληρωματικό, με την εφαρμογή της ανάπλασης & μονοδρόμησης τμήματος της Λεωφ. Β.Κωνσταντίνου που αφορούν δύο σημαντικά συνοδευτικά αποστραγγιστικά έργα, επί αυτής, που θα θωρακίσουν αντιπλημμυρικά ακόμα περισσότερο το κέντρο της πόλης.
Για την αντιπλημμυρική θωράκιση του ανατολικού- βορειοδυτικού τομέα της πόλης : Οι εργασίες στο ανατολικό τομέα του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου που εκτελεί για λογαριασμό του Δήμου Κρωπίας, η Περιφέρεια Αττικής, με ανάδοχο εταιρία την Υδροκατασκευή Α.Ε έχουν ολοκληρωθεί στην οδό Αντωνίου Κιούση με σημείο σύνδεσης κοντά στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής και συνεχίζονται στην οδό Σπύρου Δάβαρη με τα συνεργεία της Εταιρίας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) να έχουν πάρει τη «σκυτάλη» των έργων μετατόπισης αγωγών μετά την ΕΥΔΑΠ και των έργων ανασκαφής-αποτυπώσεων που διενεργούσε και η Εφορία Αρχαιοτήτων Αν.Αττικής.Η «Υδροκατασκευή Α.Ε », έχει ήδη εκτελέσει το 98% των εργασιών με την αντικειμενικά χρονοβόρα αλλά ιδιαίτερα απαιτητική τεχνική κατασκευής ενιαιοποιημένου τσιμεντένιου καναλιού επί μεγάλων σκαμμάτων των 6 μέτρων με χρήση διατρητικών μηχανημάτων και εκσκαφέων προκειμένου να προστατευτεί το δίκτυο κεντρικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και να δημιουργηθεί μεγάλο κανάλι αποχέτευσης ομβρίων. Έχει επίσης πραγματοποιήσει την σύνδεση με το μεγάλο κανάλι διοχέτευσης των ομβρίων στην μεγάλη τάφρο της Αττικής Οδού αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει την σύνδεση (υπολείπεται πολύ μικρό τμήμα) με τους αγωγούς της Οδού Αντωνίου Κιούση ώστε το ανατολικό τμήμα της πόλεως Κορωπίου να αποχετεύει τα όμβρια στο σημείο αυτό.
Για την πλήρη αξιοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου που ολοκληρώνεται και την πλήρη αντιπλημμυρική θωράκιση είναι υπό έγκριση δημοπράτησης άλλα δύο συνοδευτικά έργα :
α) το πρώτο θα είναι η συνέχιση κατασκευής μεγάλων αγωγών ομβρίων στην συνέχεια της οδού Σπ. Δάβαρη έως σημείο της οδού Αττικής
β) το δεύτερο αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα κατασκευής κεντρικών αγωγών σε συγκεκριμένους οδούς δυτικού τομέα πόλεως (δυτικά της λεωφ. Β. Κωνσταντίνου) που θα συνδεθούν με το σημείο αναμονής που υπάρχει με τον μεγάλο αγωγό – κανάλι της οδού Αν.Κιούση και Σπ. Δάβαρη στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής (περιοχή Λέπουρι, Τόχι)
Ο προγραμματισμός του Δήμου έχει προβλέψει και υπέβαλε χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Φιλόδημος για τα προαναφερθέντα συμπληρωματικά έργα με μετάπτωση στο νέο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 3.100.000 εκ. ευρώ ενώ είναι έτοιμος για την ένταξη –υποβολή χρηματοδότησης και για όσα άλλα συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα έχει προγραμματίσει για την άμεση υλοποίηση του σχεδίου για την πλήρη αντιπλημμυρική θωράκιση πόλεως Κορωπίου.


——————————-