ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

                                        Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θέμα: « Ενημέρωση μελισσοκόμων για υποχρέωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ΥΑ 140/1065003/2021(ΦΕΚ1560/Β/17-4-2021),οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι πρέπει όλοι να υποβάλουν Αίτηση- Δήλωση κατεχόμενων κυψελών από 1-9-2021 έως 20-10-2021 όπως το Υπόδειγμα 3 σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στο e-mail dagrotikisanat@patt.gov.gr της ΔΑΟΚ Π.Ε ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να σας χορηγηθεί βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ΔΑΟΚ στα τηλέφωνα 2132005345&5343

 

Για να δείτε ΥΑ 140/1065003/2021(ΦΕΚ1560/Β/17-4-2021), πατήστε εδώ

Η ΓΕΩΠΟΝΟΣ