Αγαπητοί δημότες και κάτοικοι,

Στο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών για τη μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων έχει αναπτυχθεί ένα πρώτο δίκτυο Πράσινων Γωνιών Ανακύκλωσης  σε εννέα (9) σημεία στις περιοχές της Αγίας Μαρίνας και Κιτσίου.  Θα ακολουθήσει σταδιακά η λειτουργία και άλλων. Στα σημεία αυτά μπορείτε να τοποθετείτε και να απορρίπτετε  βάσει της ειδικής σήμανσης, πράσινα απορρίμματα(προϊόντα κλαδεμάτων, υπολείμματα από κηπευτικές εργασίες  καθώς και ογκώδη αντικείμενα (παλαιά έπιπλα, στρώματα κ.α). Είναι αυτονόητο ότι δεν απορρίπτουμε στα Πράσινα Σημεία, οικοδομικά μπάζα/τζάμια, ή σακούλες με οικιακά απορρίμματα. Στις Πράσινες Γωνίες Ανακύκλωσης της περιφέρειας του Δήμου, θα προστίθενται σταδιακά περιέκτες ορισμένων συστημάτων ανακύκλωσης (π.χ κάδοι για μικρές ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, μπλε κώδωνες συλλογής γυάλινων συσκευασιών κ.α).Υπενθυμίζουμε επίσης ότι στο προσωρινό Πράσινο Σημείο Δήμου Κρωπίας (οδού Μετεώρων &  Αντωνίου Κιούση –πόλη Κορωπίου) μπορείτε να αφήνετε: πράσινα απορρίμματα, μικρές- μεγάλες ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, ογκώδη αντικείμενα.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στα πράσινα σημεία της περιοχής σας ειδικά για την συλλογή των ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, παλαιά έπιπλα κ.α) απαιτείται υποχρεωτική ειδοποίηση στην υπηρεσία καθαριότητας στα τηλέφωνα : 800 11 34 600 & 213 2000 766 ή αίτηση στην νέα καινοτόμα πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ https://dimotis.koropi.gr/ , e-υπηρεσίες Καθαριότητα και Πράσινο)

Παρακαλούμε να τηρείτε τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς και πρακτικής για την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων με βασική αρχή το διαχωρισμό σύμμεικτων από πράσινα ή άλλα ανακυκλώσιμα απορρίμματα. Για το λόγο αυτό  χρησιμοποιούμε το σύνολο των συστημάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που έχουν αναπτυχθεί στο Δήμο μας : Μπλε κάδοι συσκευασιών, κόκκινοι κάδοι υποδημάτων-ενδυμάτων (23 σημεία ανάπτυξης), καφέ κάδος συλλογής βιοαποβλήτων (83 κάδοι σε κεντρικά σημεία πόλης και οικισμών), σύστημα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολογικού υλικού (ΑΗΗΕ), σημεία συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίες/) και αποβλήτων φωτιστικών και λαμπτήρων.

Οι εννέα (9) Πράσινες Γωνίες Ανακύκλωσης είναι: οδός Καρπάθου 42(Κόντρα Κούκε-Αγ.Μαρίνα), Καρπάθου και Πειραιώς (Κόντρα Κούκε-Αγ.Μαρίνα), οδός Παναγή Κώνστα 76 (Μακριά Πεύκα, Αγ.Μαρίνα), οδός Άνδρου 14(Κίτσι-Θήτι), οδός Ν.Παπαγιαννοπούλου & Ρόδου (Κίτσι), οδός Ταξιαρχών(Στάση Φυστικιές Αγ.Μαρίνα- Κίτσι), οδός Μυκόνου 4  (Μακιλιάρι/Αγ.Μαρίνα), οδός Αγίας Μαρίνας & Αγίου Ιωάννου (Αγ.Μαρίνα), οδός Αγίας Μαρίνης 143 (Αγ.Μαρίνα).Το προσωρινό Πράσινο Σημείο Δήμου Κρωπίας : Οδ. Μετεώρων (είσοδος από οδ. Αντωνίου Κιούση)

——————————–