ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις υποψηφίων χειριστών και οδηγών γεωργικών μηχανημάτων, την Παρασκευή 06/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Κορωπίου.

Πληροφορίες στον ΑΟΣ Κορωπίου (2106623006) και στο γραφείο γεωργικής ανάπτυξης (2106625596), Βασ. Κων/νου 31.

Ενημερωτικό έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ