Εξοπλισμό προστασίας με ιατρικές στολές απέκτησε η ΚΕΔΚ για το προσωπικό του «Βοήθεια στο Σπίτι». Δωρεά 20 στολών και προς το Κέντρο Υγείας Κορωπίου

Η ΚΕΔΚ Δήμου Κρωπίας απέκτησε ιατρικές στολές προστασίας του προσωπικού των δομών Δήμου και Κοινωφελούς Επιχείρησης που λειτουργούν το διευρυμένο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Στο πλαίσιο αυτής της αγοράς αποφασίστηκε να γίνει δωρεά 20 ιατρικών στολών στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου για την προστασία του προσωπικού του.
Τις στολές παρέδωσαν την Πέμπτη 23 Απριλίου 2020 στον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Κορωπίου, ιατρό κ.Γεώργιο Μπέλλο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσης και ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας.
Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης και ο πρόεδρος της ΚΕΔΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας ευχαριστούν επίσης τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Κορωπίου, κ.Μπέλλο, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της υγειονομικής κρίσης.
Το Κέντρο Υγείας του Κορωπίου μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο νέων σχεδιασμών που περιλαμβάνουν, το νέο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αττικής, διαχρονικό αίτημα και αναγκαίο πλέον, μεγάλο έργο Υγείας.
—————————