Ο Δήμος Κορωπίου βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Με τη Γραμμή του Δημότη “800 11 34600”, η οποία δέχεται τα αιτήματα και τα παράπονα των δημοτών και τους παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου, αλλά και πληροφόρηση σχετικά με γενικά θέματα της επικαιρότητας (π.χ. εθνικές-δημοτικές εκλογές, αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων κλπ.).

Με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να διεκπεραιώσει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα πολλές υποθέσεις του που σχετίζονται όχι μόνο με το Δήμο αλλά και με διάφορες Υπηρεσίες Δημοσίου, όπως π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, μεταβίβαση & έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας κλπ

Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση με τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

•Υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών (Δημοτολογίου,Βεβαιώσεων ΤΑΠ κ.τ.λ.)
•Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής πληρωμής Δημοτικών φόρων ,Προστίμων (ΚΟΚ),και βεβαιωμένων Οφειλών προς το Δήμο.
•Υπηρεσίες ενημέρωσης για προμηθευτές-Δικαιούχους ΧΕΠ Δήμου.
•Υπηρεσίες υποβολής Αιτημάτων & Καταγγελιών
•Υπηρεσίες Δημοσίευσης και αναζήτησης Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Κλεισιμο