Επείγουσα Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κρωπίας  15.06.2022

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απατεώνες κυκλοφορούν και θυροκολλούν σε οικίες του Δήμου Κρωπίας έντυπο με παραπλανητικό και απολύτως ψευδές περιεχόμενο. Η δε υπηρεσία (“Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως” ΤΠΟ 1951!) που αναφέρει είναι ανύπαρκτη, με ανύπαρκτα ονόματα. Σκοπός τους είναι η υπεξαίρεση χρημάτων. Παρακαλούμε τους πολίτες μας να είναι προσεκτικοί με τη δράση αυτών των ανθρώπων και αν έρθουν σε επαφή μαζί τους ή παρατηρήσουν την ομάδα αυτή να θυροκολλεί ή να μοιράζει το έντυπο αυτό που επισυνάπτεται να ειδοποιήσει άμεσα την ΕΛ.ΑΣ. στο γνωστό νούμερο της Άμεσης Δράσης : 100