ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κορωπί, 3 Δεκεμβρίου 2021

ΔΗΜΟΣ   ΚΡΩΠΙΑΣ                                       

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 47 ΚΟΡΩΠΙ

Τ.Κ. 19 441         

ΤΗΛ: 213-2000748

FAX: 210-6624963

 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ  2020-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ                                                                                       

Στα πλαίσια κατάρτισης του 4 ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2020-2024 προσκαλούνται οι Δημοτικές Παρατάξεις , Φορείς , Σύλλογοι , Οργανώσεις ή και δημότες του Δήμου Κρωπίας να υποβάλλουν προτάσεις δράσεων , στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου  mayor@koropi.gr ή  vichou@tykoropi.gr ή στο Πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την Δευτέρα 13-12-2021 .

 

                                                       Η  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ