Στον Άνω Καρελά συνεχίζεται το μεγάλο έργο υποδομής ύδρευσης προϋπολογισμού 3.000.000 εκατομμυρίων ευρώ σε μήκος 33 χιλιομέτρων.

Συνεχίζεται στον Άνω Καρελά Δήμου Κρωπίας το μεγάλο έργο ύδρευσης υποδομής, προϋπολογισμού 3.000.000 εκατομμυρίων ευρώ σε μήκος 33 χιλιομέτρων.

Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί στον Κάτω Καρελά. Με το έργο αυτό δημιουργείται νέο σύγχρονο δημοτικό  δίκτυο σε άλλες κατά το πλείστον θέσεις, αναβαθμίζεται η ποιότητα του πόσιμου νερού, αντιμετωπίζονται οι  συχνές βλάβες,  δημιουργείται δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών για την αποτελεσματική πυρασφάλεια της όμορφης αυτής περιοχής στους πρόποδες του Υμηττού.