ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Η Δημοτική Αρχή τηρώντας τις δεσμεύσεις της ανακοινώνει ότι:

Η συνεχής προσπάθεια χρόνων σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων της πόλης του Κορωπίου, απέδωσε καρπούς. Ήδη ο Δήμος έχει ολοκληρώσει σε ποσοστό 80% τις ΔΩΡΕΑΝ συνδέσεις και από 2 Ιανουαρίου 2023 καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες εσωτερικής σύνδεσης να παροχετεύσουν τα λύματα στο δίκτυο ακαθάρτων. Επίσης παρακαλεί τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες εσωτερικής σύνδεσης να το κάνουν άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του ΚΕΛ είναι δοκιμαστικός και είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ