ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κορωπί, 11/6/2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                ΠΡΟΣ: Όλους τους Δημότες & κατοίκους

του Δήμου Κρωπίας                                       

Πληροφορίες: Χριστίνα Παπαχρήστου

Τηλέφωνο: 213 2000731

mail: politikiprostasiadimoukropias@gmail.com

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. A 2320/10.06.2024 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Εφαρμογή Μέτρου Απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 998/179 (Α΄289), της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής κατά την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου 2024, προς αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, τις ημέρες εκείνες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π., είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού) στις οδού – περιοχές όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω για Τρίτη 11/6/2024, Τετάρτη 12/6/2024 και Πέμπτη 13/6/2024.

 1. Στους δρόμους από Κορωπί προς ραντάρ Υμηττού (κατηγορία 4 & 5)
 2. Στη συμβολή της οδού Αγ. Γεωργίου (η οποία είναι κάθετη στην οδό Δημοσθένους) στα σημεία που η αγροτοδασική οδός μετατρέπεται αμιγώς σε δασική (κατηγορία 4 & 5)
 3. Στην συμβολή της οδού Δημοσθένους, με την κεντρική δασική οδό, η οποία καταλήγει στον Δήμο Αργυρούπολης (κατηγορία 4 & 5)
 4. Στην συμβολή της οδού Σφηττού με τις δύο (2) δασικές οδούς, που οδηγούν η μία προς Προφήτη Ηλία και η άλλη οδηγεί στην κεντρική δασική οδική αρτηρία που ονομάζεται Περιφερειακή Υμηττού (κατηγορία 4 & 5).
 5. Στη  Λεωφ. ΝΑΤΟ και 50μ. πριν τη πύλη του στρατοπέδου της Αεροπορίας, απαγόρευση του αγροτοδασικού δρόμου στο σημείο που μετατρέπεται αμιγώς  σε δασική οδό (κατηγορία 4 & 5)
 6. Η οδός Αγ. Βικεντίου (στην περιοχή Αγ. Νικολάου) απαγόρευση της αγροτοδασικής οδού στο σημείο που μετατρέπεται αμιγώς σε δασική οδό (κατηγορία 4 & 5)
 7. Η οδός Βελλάς απαγόρευση της αγροτοδασικής οδού στα δύο (2) σημεία που τέμνει την κεντρική δασική οδική αρτηρία (κατηγορία 4 & 5)
 8.  Στην συμβολή της οδού Λυσιμάχου με την κεντρική δασική οδική αρτηρία (κατηγορία 4 & 5)
 9. Από πλησίον «Σχολείων Γείτονα» προς χωματερή και αντιστρόφως (κατηγορία 4 & 5)
 10. Από πλησίον «Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη» τέρμα οδού Λυσιμάχου (κατηγορία 4 & 5)
 11. Στην θέση «Βορρός» (κατηγορία 4 & 5)
 • από τέλος οδού Υψηλάντου έως κορυφή του βουνού και
 • από τέλος οδού Ευαγγελιστρίας έως κορυφή του βουνού
 1. Την οδό από τη θέση Λουμπάρδα προς Μπαράκου (μετά την τρύπα του Καραμανλή) (κατηγορία 4 & 5)
 2.  Από το σημείο που πυροφυλάκιου προς Άγιο Θωμά (θέση Παλάτι) (κατηγορία 4 & 5)

 

 • Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης της παρούσας απόφασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
 • Αρμόδιες αρχές για την διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).
 • Η απόφαση και οι χάρτες με τις οδού – περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής όπου εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr)
 • Επιτρέπεται η διέλευση και η παραμονή ΜΟΝΟ στους μόνιμους κατοίκους που τα σπίτια τους βρίσκονται στις προαναφερόμενες περιοχές.