27/01/2022              

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 47

Πληροφορίες : Μαρούτσου Γ. – Χατζηπέτρος Γ.

Τηλ.: 2132000728

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε, τους παραγωγούς Κορωπίου,  που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Κορωπίου ότι έγινε αναγγελία ζημιάς για την χιονόπτωση/παγετό  της 26ης Ιανουαρίου 2022.

Καλούνται οι παραγωγοί, που υπέστησαν ζημιά να υποβάλλουν δηλώσεις  στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, στο Γ.Γ.Α. Κορωπίου.

Απαραίτητα τα αγροτεμάχια πρέπει να είναι ασφαλισμένα, δηλαδή να έχει υποβληθεί η ενιαία δήλωση καλλιέργειας και να έχει πληρωθεί ο ΕΛΓΑ.

Δηλώσεις γίνονται δεκτές για 15 ημέρες, με τελευταία την Πέμπτη 10/02/2022.

Προκειμένου να δηλωθεί ζημία, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αστυνομική Ταυτότητα η ανάλογο έγγραφο
  2. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ
  3. Η πρώτη σελίδα του τραπεζικού βιβλιαρίου, του ενδιαφερομένου με τον αριθμό ΙΒΑΝ.
  4. Αντίγραφο ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας

Το κόστος για την υποβολή των αιτήσεων είναι:

2€ ανά στρέμμα καλλιέργειας και 0,10€ ανά δένδρο.

Οι δηλώσεις ΠΣΕΑ/ΚΟΕ γίνονται ατελώς

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ.Γ.Α. του Δήμου Κορωπίου τηλ. 2132000728.

ΟΙ  ΓΕΩΠΟΝΟΙ