Η ανανέωση του γερασμένου στόλου οχημάτων Δήμου Κρωπίας συνεχίζεται με δυναμικό τρόπο
Προστέθηκαν άλλα 6 νέα οχήματα

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 παραδόθηκαν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Κρωπίας άλλα 6 νέα οχήματα μετά από δημόσια διαγωνιστική διαδικασία. Ειδικότερα τα νέα οχήματα είναι :Ένα (1) μηχάνημα έργου JCB με φόρτωση/ εκσκαφέας-και καταστροφέας χορταριών, τέσσερα (4)επιβατηγά μεταφοράς προσωπικού, ένα (1) κλειστό βαν για το τμήμα/υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.


Στην παρουσίαση-παράδοση των νέων οχημάτων παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Γεώργιος Γκίκας, ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας, Θοδωρής Γρίβας και υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Τμήμα Οχημάτων.

H ανανέωση του στόλου οχημάτων είναι μέρος ενός συνολικού δημοτικού σχεδιασμού του 2017-2018, υπό τον τότε αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Γεώργιο Γκίκα, για την ενίσχυση-ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος με 15 οχήματα, προϋπολογισμού 2.101.552 εκατομμυρίων ευρώ. Επισημαίνεται επίσης, ότι τα ανωτέρω μηχανήματα και οχήματα που προμηθευόμαστε κατά τμήματα με τον μεγάλο δημόσιο διαγωνισμό έχουν συμπεριληφθεί ως συνολικό ποσό δαπάνης δεσμευτικά στους προϋπολογισμούς προηγουμένων ετών όταν ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης της προμήθειας τους.

Ο Δήμαρχος Κρωπίας Δημήτριος Κιούσης παραλαμβάνει τα νέα 4 επιβατηγά και το 1 κλειστό «βαν» , 13.11.2020 Το νέο μηχάνημα έργου JCB με φόρτωση, εκσκαφέας- και καταστροφέας χορταριών
13.11.2020

 

Σημείωση για συντάκτες: Στο φωτογραφικό υλικό που επισυνάπτεται διακρίνονται και τα άλλα νέα οχήματα που παραλήφθηκαν τις προηγούμενες ημέρες : δύο μεσαία φορτηγά, ένα φορτηγό με γαντζογερανό για μεταφορά απορριματοκιβωτίων και ένα φορτηγό με αρπάγη.