ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 1

Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε αποθήκη

Χειρισμός Κλαρκ

Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & ERP

Παρατηρητικότητα, εργατικότητα, επαγγελματισμός & πνεύμα ομαδικότητας

Ιδανικά κάτοικος κοντινών περιοχών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 2

Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε αποθήκη

Χειρισμός Κλαρκ

Απαραίτητο κάτοχος διπλώματος Γ’ Κατηγορίας & Π.Ε.Ι.

Παρατηρητικότητα, εργατικότητα, επαγγελματισμός & πνεύμα ομαδικότητας

Ιδανικά κάτοικος κοντινών περιοχών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106627085-6-7 Ψυχογιού Νάγια