Θέσεις Εργασίας

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Picker στο Κορωπί

      Περιγραφή Θέσης

  • Μεταφορά εντός και εκτός αποθήκης θερμαντικών σωμάτων, λεβήτων κ.α
  • Σκανάρισμα εμπορευμάτων και τακτοποίηση τους εντός αποθήκης

 

      Προφίλ Υποψηφίου

  • Προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε αντίστοιχα καθήκοντα
  • Γνώση χειρισμού RF Scanner
  • Άδεια οδήγησης περονοφόρου θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
  • Καλή φυσική κατάσταση
  • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

 

      Παροχές Εταιρείας

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

 

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W5800000HkeQfEAJ&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el

 

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

 

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.