Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το ΚΗΦΗ του Δήμου Κρωπίας έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί (Αρ 1976/06-07-2006  Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας) και  λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους, όπως ισχύει κάθε φορά και τα οριζόμενα  από την αριθ.Π1γ/Α.Γ.Π οικ 14963/9-10-01 υπουργική απόφαση  (ΦΕΚ 1397/2001τευχ.β)του Ν 277. Είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο από το ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το ΚΗΦΗ λειτουργεί σε  κτίριο του Δήμου Κρωπίας στην οδό Ανδρούτσου 5 , στον ισόγειο χώρο, όπου διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την προσβασιμότητα των  ΑΜΕΑ.

Για τις υπηρεσίες του ΚΗΦΗ  έχουν διατεθεί :

1)    ένας ενιαίος χώρος αναψυχής και δραστηριοτήτων.

2)    ένα γραφείο για τη διοικητική υποστήριξη .

3)    ένας χώρος ανάπαυσης  εξοπλισμένος με κρεβάτια, κομοδίνα, μια ντουλάπα με κλινοσκεπάσματα  και ιατρικό εξοπλισμό.

4)    Ένας  χώρος που χρησιμοποιείται για παρασκευαστήριο των μικρών γευμάτων.

5)     τουαλέτες διαμορφωμένες  κατάλληλα για ΑΜΕΑ

  Παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30-15:30, σε 25 ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κτλ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κοινωνικά και οικονομικά ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί σε αυτήν.

 Συγκεκριμένα στους ωφελούμενους παρέχεται:

 • Μεταφορά  από και προς το σπίτι

 • Καθημερινή φύλαξη με ημερήσια διατροφή και ψυχαγωγία

 • Ατομική νοσηλευτική φροντίδα, ατομική περιποίηση  και κοινωνική υποστήριξη.

   .Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών δραστηριοτήτων και κινητικών    δραστηριοτήτων.

 •     Δημιουργική απασχόληση (μουσική χορός, τραγούδι, ζωγραφική, πλέξιμο, κέντημα), ασκήσεις εξάσκησης της μνήμης (πάζλ, απλές αριθμητικές πράξεις  κ.α),

 • ασκήσεις γυμναστικής για ενδυνάμωση των μυών, ασκήσεις για την ατομική υγιεινή κ.α

 • συνεργασία με το Φυσικοθεραπευτήριο που συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το ΚΗΦΗ.

 • Εθελοντές μουσικούς ,ηθοποιούς κεραμίστρια  κ.α καλλιτέχνες.

 • Σε μηνιαία βάση επίσκεψη από εθελοντές ψυχολόγο ,Κοινωνικό λειτουργό ,εργοθεραπευτη και διαιτολόγο.

 • Σε εβδομαδιαία βάση ατομική εκπαίδευση φροντιστή οικογένειας  από την ομάδα εργαζομένων του ΚΗΦΗ και τους εθελοντές .

 Ο σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειάς τους, οι οποίοι έχουν επιφορτισθεί με την φροντίδα τους, ώστε να επιτευχθεί η παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Όλες οι παροχές βασίζονται σε διαπιστωμένες ανάγκες κατά περίπτωση και εμπλουτίζονται, με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη, αξιοποιώντας τη δικτύωση, συνεργασία και συντονισμένη δράση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΚΗΦΗ  κάθε 1η Σεπτέμβρη γίνονται εγγραφές. Οι εγγραφές ανακοινώνονται στη σελίδα του Δήμου με την παροχή πληροφοριών σχετικές με την απαραίτητα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ωφελούμενοι. Επιπλέον αναρτώνται και σχετικές ανακοινώσεις σε όλες τις Δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες υγείας και άλλες δημοσιές  και σε πολυσύχναστα καταστήματα , σχολεία , τράπεζες, τοπικά ΜΜΕ ,σύλλογοι εργαζομένων ,δημόσια και ιδιωτικά σχολειά, δημόσια σημεία μεταφοράς

Το ΚΗΦΗ απασχολεί:

 • 1 νοσηλεύτρια

 • 2 κοινωνικούς φροντιστές

 • 1 οδηγό

 • 1 προσωπικό καθαριότητας

Στο ΚΗΦΗ τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία

 • Βιβλίο δραστηριοτήτων

 • Βιβλίο συμβάντων

 • Βιβλίο παρουσίας ηλικιωμένων

 • Βιβλίο αρχείου ωφελουμένων με πλήρη ιατρικό  φάκελο

Τα άτομα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι κυρίως άτομα με άνοια και πολλές φορές σε προχωρημένη κατάσταση. Η κατάσταση της υγείας (προχωρημένη άνοια) μας υπαγορεύει την απασχόληση τους με εξειδικευμένο προσωπικό και γι’ αυτό πολλές φορές, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, εντάσσουμε και εργασιοθεραπεύτρια  η οποία, εκτός των παρεμβάσεων της, δίνει οδηγίες για την καθημερινή δημιουργική απασχόληση τους, πρωτίστως  για να νιώθουν ευχάριστα και σε δεύτερο επίπεδο  να επιβραδύνεται στο μέτρο του δυνατού η νόσος.

 Παράλληλα, όταν αυτό επιτρέπεται, ενισχύεται η δομή με κατάλληλο προσωπικό από τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, ώστε να ακολουθείται και προσωπικό πρόγραμμα εκτός των ομαδικών.

Σε εβδομαδιαία βάση υπάρχει νοσηλευτική  φροντίδα (μέτρηση πίεσης, σακχχάρου κ.ά) και στην συνέχεια την ενημέρωση των προσωπικών φακέλων.

Επιπλέον γίνονται προσπάθειες μάθησης της αυτοεξυπηρέτησης  η  λήψη τροφής, νερού, η ατομική υγιεινή κλπ.

Τέλος, σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ ,φορείς ,συλλόγους της περιοχής και με ΚΗΦΗ των υπολοίπων Δήμων της Αττικής διοργανώνονται κοινές εκδηλώσεις με στόχο  να έρχονται σε επαφή με άτομα της ίδιας ηλικίας και ανοίγονται συζητήσεις γύρω από την οικογένεια τους και τα ενδιαφέροντα τους.

Είναι αποδεδειγμένο ότι το βιολογικό, συναισθηματικό και οικονομικό κόστος των  οικείων φροντιστών  είναι μεγάλο, έτσι η παρέμβαση μας ( παραμονή τους σε δομημένο πλαίσιο) είναι ουσιαστική και  επιτυγχάνει την εναρμόνιση της οικογενειακής ζωής των μελών της, την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, τέλος  επιτυγχάνεται η  βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των άλλων μελών της οικογένειας.

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΡΑΣΕΙΣ 20220607_085636 20220607_085652 20220607_085718 20220607_085727 20220607_085735 20220607_085744 20220607_085752 20220607_085802 20220607_085810 20220607_085819 20220607_085828 20220607_085837 20220607_085845 20220607_085854 20220607_085903 20220607_085912 20220607_085921 20220607_085929 20220607_085939 20220607_085949 20220607_085959 20220607_090008 20220607_090017 20220607_090028 20220607_090037 20220607_090046 20220607_090054