Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Κρωπίας συντονίζεται υπηρεσιακά από το Aυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού (Δημοτικό Κτίριο «Αριστείδης Γκίκας»)με την υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Υγείας (Δ.Ε.Υγ) και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π). Ο Δήμος Κρωπίας για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη και διαρκή κρίση (2010 έως σήμερα) ενισχύει τις υπάρχουσες δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες, ιδρύει νέες (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο)  ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου λειτουργεί και δομές υγείας : Δημοτικά- Κοινωνικά Ιατρεία (Κέντρο Κορωπίου, Αγία Μαρίνα, Κίτσι). Η κοινωνική πολιτική του Δήμου ασκείται και από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σφηττός» και την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (ΚΕΔΚ) που επιχορηγούνται από το Δημοτικό Προϋπολογισμό με τη λειτουργία, Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (3 Κ.Α.Π.Η), Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). Ο Δήμος μας αξιοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ υποστηρίζει τις δομές υγείας του με ίδιους πόρους, χορηγίες, δωρεές, προσφορές και εθελοντικές δράσεις αλληλεγγύης μέσω πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων. Αγωνίζεται σταθερά για τη δημιουργία διαδημοτικής Επιτροπής Υγείας και Πρόνοιας και για μονάδες  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας με κεντρικό στόχο την ίδρυση και κατασκευή του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αττικής στη βάση των προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας ( Αποφάσεις,  322/2011 και 89/2017)
Οι δημοτικές κοινωνικές δομές, έκτακτες ή μόνιμες, έχουν σκοπό να στηρίξουν τους συμπολίτες μας που πλήττονται περισσότερο και να εξασφαλίσουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, επιβίωσης, φτώχειας, ανεργίας ή στέγασης και ΑμεΑ μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα βοήθειας του Δήμου μας. Η πολιτική του Δήμου μας παραμένει σταθερή και συμπυκνώνεται στην ακόλουθη προτροπή του προς του πολίτες του : «Στην κρίση που συνεχίζεται ας σταθούμε όλοι αλληλέγγυοι μεταξύ μας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στην επιβίωση των δομών αυτών που με ελάχιστο κόστος στηρίζουν τη τοπική μας κοινωνία να αντέξει και να ανακάμψει. Με τη στήριξή σας θέτουμε και κάθε κρατικό ή άλλο φορέα προ των ευθυνών του για τη διατήρηση και την ενίσχυση των κοινωνικών δομών καθώς και την επαναθεμελίωση ενός σταθερού συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για όλους τους πολίτες».
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ
Οι υπηρεσίες που αναπτύσσει ο Δήμος Κρωπίας, στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, έχουν προληπτικό και ταυτόχρονα αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αφορούν την κοινωνική υγεία των δημοτών, τους εργαζόμενους γονείς, την φροντίδα για το παιδί, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την Τρίτη ηλικία, την νεολαία, τους ανέργους, τις τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, τους πολύτεκνους και τους οικονομικά ασθενείς συμπολίτες μας. Τα προγράμματα και οι δομές (μόνιμες ή έκτακτου χαρακτήρα) εξελίσσονται διαρκώς και παρακολουθούν σταθερά τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Κρωπίας, όλων των οικισμών του, όλων των δημοτών.
ΤΜΗΜΑ KOINΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κρωπίας, συντονίζει υπηρεσιακά όλη την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Κρωπίας και στεγάζεται στο δημοτικό κτίριο «Α.ΓΚΙΚΑΣ» στην οδό Β. Παπαμιχάλη 4, στην περιοχή της Ανάληψης και εξυπηρετεί τους πολίτες καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-13.30 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού).
Πληροφορίες: 2106026441 fax: 2106621126, Εmail: koin.ypir.dkropias@gmail.com (Υπεύθυνη, κυρία Καλλιόπη Κοτζιά – Κοινωνική Λειτουργός).
Οι κυριότερες Δράσεις του Τμήματος επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς: 
Μητρότητα- οικογένεια- παιδί, Κοινωνική ισότητα, Άτομα με ειδικές ανάγκες, Τρίτη ηλικία, Νεολαία – Ανεργία – Ναρκωτικά, Πληθυσμιακές Μειονότητες, Εθελοντική αιμοδοσία, Εκπόνηση ερευνών-μελετών κοινωνικού περιεχομένου, Κοινωνική εργασία με άτομα, ομάδα, οικογένεια κ.α
Οι Υπηρεσίες που παρέχει  αφορούν:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα
 • Διενέργεια κοινωνικής έρευνας με εισαγγελική εντολή
 • Διενέργεια κοινωνικής έρευνας για επιδόματα απροστάτευτου τέκνου, ομογενών προσφύγων κ.ά σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Παλλήνης
 • Ενημέρωση και πληροφορίες στους δημότες για τις υπάρχουσες κοινωνικές παροχές
 • Χορήγηση του ευεργετήματος πενίας (για δικαστικά έξοδα)
 • Παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος (αποκλειστικά για δημότες -άρθρο 202 Ν.3463/2006)
 • Άδεια, ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών παιδικών σταθμών (άρθρο 94 παρ.3Β Ν3852/2010)
 • Εποπτεία της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόνοιας, υγείας, παιδείας προς τους δημότες, είτε μέσω των Νομικών Προσώπων του Δήμου, είτε μέσω άλλων τοπικών φορέων (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, Κ.Α.Π.Η , Κοινωνικό Φαρμακείο, Δημοτικά Ιατρεία)
 • Άσκηση εποπτείας σε συλλόγους και φιλανθρωπικά σωματεία της περιοχής

 
Προγράμματα

 • Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε όλα τα Γυμνάσια-Λύκεια της πόλης μας
 • Υλοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α), ΤΕΒΑ- Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Υλικής Συνδρομής ,Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
 • Πρόγραμμα ενίσχυσης της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ με την οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας με τα κύρια σωματεία αιμοδοτών της περιοχής μας ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. Το 2015 συμφωνήθηκε οργανωμένη επικοινωνιακή υποστήριξη των αιμοδοσιών όλων των συλλογικών φορέων από το Δήμο Κρωπίας (Γραφείο Επικοινωνίας & Γραφείο Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας)
 • Συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες (Διεθνείς Οργανισμούς, Υπουργεία-ιδιαίτερα με το Υπ. Δικαιοσύνης-Ιδιωτικούς φορείς Υγείας) με στόχο τη συνεχή ενημέρωση του φορέα μας για νέα προγράμματα με σκοπό την απορρόφησή τους στον Δήμο μας
 • Προγραμματισμός ημερίδων, ομιλιών και διαλέξεων για θέματα που απασχολούν ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού του Δήμου μας.


 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ)  

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Κορωπίου από το Σεπτέμβριο 2018 παρέχει δωρεάν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες  υπηρεσίες σε παιδιά και νέους που αντιμετωπίζουν:

·         Αναπτυξιακές διαταραχές

·         Νοητική υστέρηση

·         Προβλήματα ακοής, όρασης, λόγου

·         Κινητικά προβλήματα

 Προσφερόμενες υπηρεσίες:

·         Εξειδικευμένη παρέμβαση στις ελλείψεις/δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί/άτομο

·         Ατομική εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή)

·         Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ένταξη στην τοπική κοινωνία

·         Υποστήριξη οικογένειας

·         Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

Το κέντρο στελεχώνεται από: κοινωνική λειτουργό, γυμνάστρια ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, εκπαιδευτή – τεχνικό εργασιών, κοινωνικό φροντιστή, βοηθητικό προσωπικό. Για περισσότερες πληροφορίες, καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 – 16:00, στο τηλέφωνο 2106026271, διεύθυνση Ζαλόγγου 75 Κορωπί.

Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δημιουργήθηκε ως έκτακτη δομή στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης το 2011-2012. Το 2014 εντάχθηκε στο Δήμο Κρωπίας με σκοπό την ενίσχυση της δράσης του και ψηφίστηκε κανονισμός λειτουργίας. Αποτελεί πρόγραμμα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κρωπίας. Υλοποιείται με την βοήθεια χορηγιών, εθελοντών, από ιδίους πόρους του Δήμου με την συνεργασία φορέων Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και με την ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα βασικά αγαθά για τους δικαιούχους εξασφαλίζει με δαπάνες του, ο Δήμος Κρωπίας, η Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής (διαχειριστής επιχειρ. Προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας μέσω Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους γνωστό ως Τ.Ε.Β.Α), ιδιώτες χορηγοί (επιχειρήσεις, super Market κ.α.), πολλοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί, τοπικοί φορείς και πολίτες.Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου υποστηρίζεται από την Εθελοντική Ομάδα του Δήμου Κρωπίας και περιστασιακά από συμβασιούχους υπαλλήλους. Από το 2017 ενισχύεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κρωπίας, με την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τρία χρόνια (01/06/2017 έως 31/12/2020) από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης καλύπτει δαπάνες προσωπικού (προσλήφθηκαν 2 υπάλληλοι) και βασικών αγαθών(τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια κ.α.). Την αίτηση υπέβαλε ο Δήμος μας στις 24 Νοεμβρίου 2016 στην Περιφέρεια Αττικής και εγκρίθηκε. Η χρηματοδότηση είναι από ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020») και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης απόρων οικογενειών, ώστε με ένα συνολικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται για κάθε οικογένεια ξεχωριστά- εφόσον καταγραφούν οι ανάγκες και προτεραιότητες τους- να μπορέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να στηρίζονται στις δυνάμεις τους και να ζουν με αξιοπρέπεια και ποιότητα. Οι οικογένειες που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο επιλέγονται από την κοινωνική υπηρεσία βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών κριτηρίων και δικαιολογητικών. Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μηνιαίως με την επίδειξη ειδικής κάρτας. Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου με τις εξής αρμοδιότητες: α) Συλλογή δικαιολογητικών των δικαιούχων, β) Κοινωνική έρευνα ή λήψη κοινωνικού ιστορικού (κατά περίπτωση και όπου απαιτείται) και σύνταξη έκθεσης από την κοινωνική λειτουργό, γ) Έκδοση κάρτας δικαιούχου, δ) Έκδοση απόφασης αποδοχής χορηγίας από την Οικονομική Επιτροπή (όπου αυτό απαιτείται).ε) Έκδοση βεβαιώσεων προς τους χορηγούς
Πληροφορίες:
Κοινωνικό ΠαντοπωλείοΚέντρο διανομής τροφίμων,  οδός Ανδρούτσου 5.(Ανοιχτό από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17.00. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2106021816)
Δημοτικό κτίριο «Α.ΓΚΙΚΑΣ», οδός Β. Παπαμιχάλη 4 (Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-13.30). Τηλ.: 2106026441, fax: 2106621126, (κα Καλλιόπη Κοτζιά – Κοινωνική Λειτουργός), Εmail: koin.ypir.dkropias@gmail.com
 
ΔΗΜΟΤΙΚA & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
 ΚΈΝΤΡΟ –ΚΑΡΕΛΛΑ & ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ – ΚΙΤΣΙ)
Το δημοτικό ιατρείο στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας (οδός Αγίου Νικολάου 10, λίγο πριν τον δημοτικό πολυχώρο –ΚΑΠΗ- στη Λεωφόρο Αγίας Μαρίνας 109) αδειοδοτήθηκε τον Οκτώβριο του 2012 από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Ι.Σ.Α) και λειτουργεί με προγραμματισμένα ραντεβού κάθε Παρασκευή (09:00-13:00). Καρδιολόγος: Κάθε Πέμπτη μόνο στην Αγία Μαρίνα από τις 9 το πρωί.
Το δημοτικό-κοινωνικό -ιατρείο στο κέντρο του Κορωπίου αδειοδοτήθηκε, τον Αύγουστο του 2013 από τον Ι.Σ.Α. και στεγάζεται στην πλατεία Ελευθερίας, απέναντι από το Δημαρχείο και λειτουργεί με προγραμματισμένα ραντεβού κάθε Δευτέρα, Τετάρτη (09:00-13:00) και Πέμπτη (12:00-16:00)
Στο δημοτικό πολυχώρο (ΚΑΠΗ Κίτσι) στο Κίτσι λειτουργεί αίθουσα για υπηρεσίες δημοτικού ιατρείου- συνταγογράφησης, κάθε Τρίτη, 09:00-13:00.
Προγραμματισμός ραντεβού για όλα τα Δημοτικά-Κοινωνικά Ιατρεία : 2106623240, από Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή και ώρες 09:30-16:00.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
Το Κοινωνικό Φαρμακείο στεγάζεται στο δημοτικό κτίριο της πλατείας Ελευθερίας (απέναντι από το Δημαρχείο Κρωπίας, επί της Λεωφ. Βασιλ. Κωνσταντίνου) με καθημερινή λειτουργία από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:30-16:00). Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε πολίτες από το Κορωπί που αντιμετωπίζουν οικονομικά και άλλα προβλήματα.
►Πληροφορίες: 2106623240
Δημοτικό κτίριο «Α. ΓΚΙΚΑΣ», οδός Β. Παπαμιχάλη 4 (Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-13.30). Τηλ.: 2106026441, fax: 2106621126, (κα Καλλιόπη Κοτζιά – Κοινωνική Λειτουργός), Εmail: koin.ypir.dkropias@gmail.com
 
 «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
Το πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας/φροντίδας «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» παρέχει δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες σε ηλικιωμένους και άτομα AμεΑ. Στόχος είναι η παροχή οργανωμένης φροντίδας από ειδικευμένο προσωπικό(συμβ.στήριξη, ατομική φροντίδα, συνταγογράφηση κα.)
Πληροφορίες : 2106627412 email: kedkoropi@gmail.com
 
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
Το ΚΗΦΗ είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει δωρεάν ημερήσια φροντίδα σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Στη δομή γίνεται και συνταγογράφηση φαρμάκων από εθελοντές ιατρούς στους ωφελούμενους.
Πληροφορίες: 2106627412 (οδός Ανδρούτσου 5). Εmail: kedkoropi@gmail.com
Στις κοινωνικές δομές και παροχές του Δήμου συμπεριλαμβάνονται επίσης:

 • δύο ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ του Ν.Π.Δ.Δ. Σφηττός, στην οδό Θάσου 13 και Αρκαδίου και στην οδό Β. Αδάμ 6, (Τηλέφωνο έδρας: 2106622324 εσωτερικό 111)
 • Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του ΝΠΔΔ Σφηττός στο κέντρο (Ν. Ντούνη 4, τηλέφωνο: 2106020920) στην Αγία Μαρίνα (Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 109, τηλ.: 2291092510) και το Κίτσι (οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 4-6, τηλ.: 2109653462)
 • Το Φυσιοθεραπευτήριο Ν.Π.Δ.Δ. Σφηττός (οδός Ανδρούτσου 5). Απευθύνεται σε μέλη των ΚΑΠΗ. Επίσης, παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας σε άπορους δημότες κατόπιν αξιολόγησης από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  (Δημοτικό κτίριο «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΚΑΣ», οδός Β. Παπαμιχάλη 4 (Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00-13.30). Τηλέφωνο: 2106026441, fax: 2106621126, (κα Καλλιόπη Κοτζιά – Κοινωνική Λειτουργός), Εmail: koin.ypir.dkropias@gmail.com)  
 • Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών -ΚΔΑΠ (Δωρεάν υπηρεσίες απασχόλησης σε παιδιά 5-12 ετών, 1ο Κτίριο ΚΔΑΠ, 21οχλμ Λεωφόρος Λαυρίου – Καρελλάς, 2ο Κτίριο ΚΔΑΠ οδός Ζαλόγγου 73), τηλέφωνο: 2106028961 (από Δευτέρα-Παρασκευή 13:00-19:00), Εmail: kdapkor@gmail.com

 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ, οδός Αγίων Αναργύρων & Μενέλαου Παπαμιχάλη): Τηλέφωνο: 2132000800, fax:2106021103, Εmail: d.kropias@kep.gov.gr    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (Δ.Ε.Υγ.): Ιδρύθηκε το 2012 με συμβουλευτικό και συντονιστικό ρόλο προκειμένου να υποστηρίξει δημοτικές-διαδημοτικές, δομές και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, δράσεις πρόληψης της σωματικής υγείας, στοματικής υγιεινής κα. Υπεύθυνη: Χριστίνα Παπαχρήστου, 2ος Όροφος Δημαρχείου-Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας: ώρες 10:00-13:00. Εmail: xristinapapaxristoy@gmail.com
Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη: 8001134600 (εσωτ.:129-304) email: grafeiodimoti@ekoropi.gr

 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ

KΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Με δεδομένο την συγκυρία της πανδημίας στην χώρα μας ,ο Δήμος Κρωπίας αναπροσαρμόζει ως έκτακτο αναγκαστικό μέτρο τις κοινωνικές υπηρεσίες  του και τις ενοποιεί με επιτελικό κέντρο ελέγχου της κοινωνικής βοήθειας το Κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών  υπό την πολιτική εποπτεία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κας Ελένη Αδάμ.

Σκοπός είναι η άμεση ανάπτυξη διευρυμένων  υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας στη βάση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»  με επίσημη έναρξη την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί σε πρώτη φάση τις ακόλουθες τηλεφωνικές γραμμές  :

210 60 26 441,

210 662 11 26,

210 662 74 12

(ώρες 08:00πμ-14:00)

e-mail: koin.ypir.dkropias@gmail.com

www.koropi.gr.

Μπορούν να απευθύνονται οι ηλικιωμένοι και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου μας που δεν μπορούν και δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.

Το προσωπικό των υπηρεσιών αξιολογεί το αίτημα και συνδράμει , στην συνταγογράφηση, την αγορά φαρμάκων, τροφίμων, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, εξυπηρέτηση σε επείγουσες συνδιαλλαγές κ.ά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Παρακαλούμε, όλους τους πολίτες για λελογισμένη υποβολή αιτημάτων συνδρομής και εφόσον δεν έχουν καμία δυνατότητα  οικογενειακής ή συγγενικής υποστήριξης.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Κρωπίας εξετάζει όλα τα εργαλεία που προβλέπουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την υποστήριξη των υπηρεσιών του.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ

————————-