Λύση από τον Δήμαρχο Κρωπίας για το Γυμνάσιο Κιτσίου

Σχετικά με την κοινωνική αναστάτωση που έχει προκληθεί σε 25 μαθητές και στους γονείς του Δήμου μας στην περιοχή του Κιτσίου εκδόθηκε νεότερη ανακοίνωση από το Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας :

«Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης δεν είχε καμία ενημέρωση τόσο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής όσο και από το 3ο Γυμνάσιο του Δήμου μας στην περιοχή Κιτσίου για την μεταφορά 25 μαθητών από τις περιοχές του Δήμου μας, από Αγία Μαρίνα και από Άγιο Δημήτριο, σε γειτονικό σχολείο όμορου Δήμου. Αυτό το πληροφορήθηκε ως τετελεσμένο γεγονός από τους γονείς.

Με άμεσες ενέργειες του Δημάρχου Κρωπίας προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, προς τις ΚΤΥΠ Α.Ε (πρώην ΟΣΚ) και την εταιρία που διαχειρίζεται το σχολείο, μετά από μεγάλο αγώνα, τα παιδιά μας εξασφάλισαν αίθουσα διδασκαλίας στα σχολεία του Δήμου μας στο Κίτσι. Επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε(αρ. πρωτ. 9438, 2.07.2021) που αποκαθιστά την τάξη των πραγμάτων.

Ωστόσο, ο Δήμαρχος Κρωπίας προτίθεται να ζητήσει, μέσα από νόμιμες διαδικασίες, την άσκηση ελέγχου αναφορικά με τον τόπο κατοικίας των ήδη φοιτούντων μαθητών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όλα τα σχολεία του Κιτσίου, λόγω της πληροφορίας περί φοίτησης μαθητών που ανήκουν σε άλλους Δήμους».