Εντάχθηκαν σε χρηματοδότηση οι δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων του Δήμου Κρωπίας μετά από τις παλινωδίες κράτους-περιφέρειας Αττικής της περιόδου 2016-2019. Μεγάλα έργα και πολιτικές για την ανακύκλωση!

Ένα χρόνιο αίτημα χρηματοδότησης που είχε τεθεί από τη Δημοτική Αρχή Κρωπίας στις 10 Οκτωβρίου 2016 (!) για δράσεις που αφορούν ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων ικανοποιήθηκε! Τον Σεπτέμβριο του 2021,  η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων με απόφασή της– με αναφορά πλήθος προσκλήσεων, απαντήσεων  και συμπληρωματικών στοιχείων Δήμου Κρωπίας (από 10/10/2016 και μετά!) αξιολόγησε θετικά και χρηματοδοτεί το Δήμο μας με το ποσό του 1.789.057,97 εκ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή θα συμπληρωθεί από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες δαπάνες που έχουν δεσμευτεί από την Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Κρωπίας για συνοδευτικά έργα από προηγούμενα χρόνια. Η υλοποίηση αυτών των κομβικών δράσεων ανακύκλωσης-  παρότι είχαμε πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση και αδειοδότηση για την εγκατάσταση από τους πρώτους Δήμους, στις 3 Νοεμβρίου 2016, από την αντιπεριφέρεια Αν.Αττικής (!)– «περνάει» το Δήμο Κρωπίας σε άλλη φάση ποιοτικής αναβάθμισης και πιο κοντά στους στόχους της ευρωπαϊκής και ελληνικής κείμενης νομοθεσίας, του νέου ΕΣΔΑ και του τροποποιημένου ΠΕΣΔαττικής. Οι δράσεις, που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε., και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) είναι :

  1. Η απόκτηση της εδαφικής έκτασης για το Μεγάλο Πράσινο Σημείο στη θέση «Παράδεισος», η κατασκευή των εγκαταστάσεών του και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του. Η έκταση όλων των εγκαταστάσεων καλύπτει 20 και πλέον  στρέμματα. Στο μεγάλο πράσινο σημείο-ανοιχτή δημοτική εγκατάσταση στους δημότες για να έρχονται- θα υπάρχει η δυνατότητα χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, χαρτί, άλλα είδη, ογκώδη και πράσινα απόβλητα, τα οποία θα οδηγούνται σε ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.
  2. Η δημιουργία δύο νέων πράσινων σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στην πλατεία Δεξαμενής και στο Δημοτικό Στάδιο Γ.Σ Παπασιδέρη
  3. Διευρύνεται η ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων («καφέ κάδος») στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Κορωπίου.

 

Όλες οι δράσεις θα τύχουν ειδικής επικοινωνίας με τους πολίτες ενώ προβλέπεται η οργανωμένη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και της ορθής λειτουργίας όλων των χώρων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Στο Δήμο Κρωπίας, αλλάζουμε τα δεδομένα, πάμε ένα βήμα μπροστά για ένα βιώσιμο, ανθρώπινο, Δήμο Κρωπίας. Τίποτα δεν σταματάει πλέον το μεγάλο έργο της ολοκλήρωσης των  βασικών υποδομών μας!

———————————————–