ΜΗΝΥΜΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΙΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

«Αγαπητές μαθήτριες, Αγαπητοί μαθητές,
Εύχομαι καλές επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκίνησαν. Με ηρεμία και συγκέντρωση θα τα καταφέρετε. Οι γονείς και οι καθηγητές σας είναι στο πλευρό σας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα πρώτο στάδιο επιλογών συνέχισης της μόρφωσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού σας. Ο Δήμος Κρωπίας παραμένει σταθερά αρωγός των προσπαθειών σας και αγωνιστικά ενεργός για την αξιοποίηση της υπεραξίας των γνώσεων που αποκτάτε στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Για να βρείτε επιστημονικές και επαγγελματικές ευκαιρίες στη χώρα μας. Για  να δημιουργήσετε καριέρες και οικογένειες στο Κορωπί. Το Κορωπί και η Ελλάδα σας χρειάζονται! Καλή επιτυχία! Καλή δύναμη σε όλη την εκπαιδευτική και γονεακή κοινότητα!».

Ιούνιος 2019