Μια ζεστή “ΑΓΚΑΛΙΑ” στο Κορωπί για την ψυχική υγεία.

Σε βασικό πυλώνα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας εξελίσσεται ο Δήμος Κρωπίας, με την λειτουργία της ¨ΑΓΚΑΛΙΑΣ¨ μιας Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων που παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών ψυχικής υγείας στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής. Ο Δήμος Κρωπίας με τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή αυτή την ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια που αναβαθμίζει αισθητά την παροχή εμπεριστατωμένης επιστημονικής φροντίδας στον ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της ψυχικής υγείας.  Για τους πολίτες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την επιστημονική ομάδα της «Αγκαλιάς» (amkeagalia.gr) μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2106021155 και στο mail:  info@amkeagalia.gr