Μια μεγάλη συγγνώμη του Δήμου Κρωπίας προς την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων

 

Ο Δήμος μας ζητά μια μεγάλη συγγνώμη από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του μεγάλου έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων. Η επιτροπή απαρτίζεται από αιρετούς της Περιφέρειας Αττικής (με πρόεδρο τον κ.Αθανάσιο Κατσιγιάννη), τον Δήμαρχο Κρωπίας, Δημήτριο Κιούση, διευθυντικά στελέχη της περιφέρειας, της ΕΥΔΑΠ και μηχανικών της περιφέρειας και του δήμου. Στην σύγκλιση της επιτροπής, που έγινε την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Κορωπίου, πριν συγκεντρωθούν τα μέλη της επιτροπής, πρώτος-πρώτος «στρογγυλοκάθισε»  απρόσκλητος, ο δημ. Σύμβουλος της αντιπολίτευσης, Διονύσης Κερασιώτης. Τούτος χωρίς να ζητήσει αρχικά από τον πρόεδρο, αν του επιτρέπει να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση, «κατσικώθηκε» και απαιτούσε να είναι «ντε και καλά» εκεί, χωρίς να είναι μέλος της Επιτροπής.

Αυτή η αγενής και αντικοινωνική συμπεριφορά που επέδειξε ο κ. Κερασιώτης–πρωτοφανής ενέργεια στην ιστορία της Αυτοδιοίκησης- προσβάλλει βάναυσα το κύρος και το επίπεδο του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου μας. Αποτέλεσμα μετά απ’ αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά να τον αποβάλλει ο πρόεδρος, διότι η συνεδρίαση της επιτροπής είναι κλειστή καθόσον δεν είναι όργανο διαβούλευσης.

Η στάση του κ.Κερασιώτη εξηγείται. Το μεγάλο έργο ολοκληρώνεται. Είτε με μια αναγκαστική παράταση  που απαιτείται ή με επίσπευση άλλων εργασιών επέκτασης του ΚΕΛ για συμπληρωματικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης και αποχέτευσης Αγ.Μαρίνας και Αγ.Δημητρίου με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε(μικροβιολογικός σταθμός απολύμανσης, ταμιευτήρας κ.α). Είναι κρίσιμα έργα, που εμείς προτείναμε, για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων που εξασφαλίζονται και την επαναχρησιμοποίησή τους για την άρδευση της πεδιάδας των Μεσογείων.

Τα πρακτικά που δημοσιεύει από τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της περιφέρειας Αττικής, αφού ο ίδιος με τηλεδιάσκεψη την παρακολούθησε(όπως αδιαλείπτως παρακολουθεί όλες τις πρωινές συνεδριάσεις οργάνων), τον διαψεύδουν για τη δήθεν μη πληροφόρηση της εξέλιξης του έργου!

Επειδή, συστηματικά ο κ. Κερασιώτης επιδεικνύει παρόμοιες συμπεριφορές, τις καταδικάζουμε και τον καταγγέλλουμε για την παραπληροφόρηση τόσο στο συγκεκριμένο έργο όσο και για άλλα έργα.

Τον καταγγέλλουμε επίσης για την παραπληροφόρηση στα 6-7 μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει (facebook) και διαστρεβλώνει καθημερινά την αλήθεια και μάλιστα εν ώρα εργασίας του, στην υπηρεσία που υπηρετεί.

Δυστυχώς στο χώρο της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης ακόμα επιβιώνουν παλιές νοοτροπίες και στάσεις που επιδεινώνονται από την απελπισία πολιτικών προσώπων να πετύχουν προσωπικούς στόχους.

 

—————————-