Μια μεγάλη είδηση για Κίτσι και Σκάρπιζα : Ένταξη σε χρηματοδότηση της μελέτης κεντρικού συλλεκτήρα για όλες τις περιοχές και τις εκτός σχεδίου(Σούριζα, Άνοιξη, Θήτι-Πηγάδι) και του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Κιτσίου και της Σκάρπιζας !

Το 2012 με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής είχαμε την αποδοχή από την ΕΥΔΑΠ ως τελικό αποδέκτη των ακαθάρτων Κιτσίου Δήμου Κρωπίας το υφιστάμενο δίκτυο προς το Κ.Ε.Λ. Ψυττάλειας. Τώρα, έχουμε την αρχή του τέλους για την οριστική επίλυση του αποχετευτικού ζητήματος οικισμών Κιτσίου (Α΄καιΒ΄Γειτονιάς) και της Σκάρπιζας με την άμεση χρηματοδότηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε για την εκπόνηση των μελετών με τίτλο«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΙΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ».

Χρηματοδοτείται με 877.237,35 χιλ. ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» (η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής). Αυτή η πολύ θετική εξέλιξη εξασφαλίζει και την χρηματοδότηση της κατασκευής του νέου μεγάλου έργου υποδομής.Ειδικότερα, η μελέτη αφορά στα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων της περιοχής Κίτσι του Δήμου Κρωπίας και αφορά σε:

Α. Έργα εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών της ευρύτερης περιοχής Κίτσι. Τα έργα εκτείνονται σε έκταση περί τα190 ha (1900 στρέμματα σε περιοχές με σχέδιο πόλης υπό ένταξη) στις κάτωθι περιοχές: Κίτσι Α’ Γειτονιά (95 ha), Κίτσι Β’ Γειτονιά (35 ha),Σκάρπιζα(60 ha) και περιλαμβάνουν δευτερεύοντες αγωγούς ακαθάρτων και τοπικά αντλιοστάσια.

Β. Έργα μεταφοράς ακαθάρτων των ως άνω περιοχών στο Κίτσιπρος το Αντλιοστάσιο Α38 (Περιοχή Βάρκιζας), με τελικό αποδέκτη το ΚΕΛ Ψυττάλειας. Τα έργα μεταφοράς περιλαμβάνουν νέα έργα και χρήση κατασκευασμένων έργων.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης προς χρηματοδότηση μελέτης περιλαμβάνονται:

1.Η επικαιροποίηση και ο έλεγχος του αποδέκτη. Συγκεκριμένα ο αποδέκτης αφορά στα κάτωθι κατασκευασμένα έργα:Συλλεκτήρας προς το αντλιοστάσιο Α38 στην περιοχή του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, που θα παραλάβει και την επιπλέον απορροή ακαθάρτων της περιοχής Κίτσι& τα Αντλιοστάσια Α38 και Α38Α με τους καταθλιπτικούς αγωγούς τους.

2. Το δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων που εκτείνεται από τις ως άνω τρείς (3) περιοχές στο Κίτσι μέχρι το κατασκευασμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ (περιοχή Μηλαδέζα – οδός Δεληγιάννη), που περιλαμβάνει και ένα (1) αντλιοστάσιο ανύψωσης. Το συνολικό μήκος του δικτύουμεταφοράς ακαθάρτων ανέρχεται σε περίπου 1.07 Km.

3. Ο Συλλεκτήρας της περιοχής Κίτσι έχει σχεδιαστεί να συλλέγει μελλοντικά, πέραν των ως άνω τριών (3) περιοχών συνολικής έκτασης190 ha/1900 στρέμματα και τις εκτός σχεδίου περιοχές Σούριζα (60 ha/600στρέμματα), Άνοιξης (95 ha/950στρέμματα) και Θήτι-Πηγάδι (160 ha/ 1600 στρέμματα). Ο συλλεκτήρας θα συλλέγει και θαμεταφέρει τα λύματα όλων των περιοχών από το Κίτσι προς το υφιστάμενο – κατασκευασμένο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

4. Οριστική μελέτη εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων στις περιοχές Κίτσι Α’ Γειτονιά, Κίτσι Β’ Γειτονιά και Σκάρπιζα. Επιπλέον, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής θα απαιτηθεί η κατασκευή τοπικών προκατασκευασμένων αντλιοστασίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΤΣΙ

———————————–