Μπάζα στο Δήμο Κρωπίας και τα μέτρα που εφαρμόζονται
Με αφορμή ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για μια- αμφιλεγόμενη ως προς τις προθέσεις της- δράση φωτογράφισης απορριμμάτων και μπαζών στο Δήμο Κρωπίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :
« Ο Δήμος Κρωπίας και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ως γνωστόν, έχουν λάβει μέτρα προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο των παράνομων εναποθέσεων μπαζών όπως, μαζική τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης, δημιουργία φυσικών και τεχνητών εμποδίων εναπόθεσης, μπάρες απαγόρευσης διέλευσης σε δασικές περιοχές, περιπολίες οχημάτων πολιτικής προστασίας ακόμα και με ενεργοποίηση «έξυπνων» εφαρμογών. Ήδη έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα σε 3 περιπτώσεις με απόφαση του Δημάρχου Κρωπίας. Το ζήτημα της αντιμετώπισης αυτού του τύπου παρανομίας παρακινεί -και καλώς- εθελοντικές δράσεις καθαρισμών και εντοπισμού ασυνείδητων -παρανόμων. Η κοινωνία του Κορωπίου και οι ιδιώτες επαγγελματίες που παράγουν μπάζα αλλά τα διαχειρίζονται όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία δεν μπορούν να ανεχθούν αυτές τις μειοψηφικές ομάδες που κακοποιούν το φυσικό περιβάλλον και δυσφημούν παραγωγικούς κλάδους. Κάνουμε έκκληση σε όλους να καταγγέλλουν αυτές τις ενέργειες στην Αστυνομία και άμεσα να μπορούμε, με επιπλέον υποστήριξη, να επιβάλλουμε άμεσα πρόστιμα και να αποτρέπουμε τη συνέχιση των παράνομων απορρίψεων. Η έλλειψη δημοτικής αστυνομίας (σ.σ. επιβλήθηκε τον καιρό τον μνημονίων και καταργήθηκε στο Δήμο μας ) δεν σημαίνει και ατιμωρησία. Η φύλαξη των περιοχών μας από τους ασυνείδητους είναι υποχρέωση όλων μας. Ο Δήμος είμαστε όλοι εμείς, οι πολλοί, που απαιτούμε καθαρό φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Οι γενικεύσεις, ο επιχειρούμενος κοινωνικός στιγματισμός και η δυσφήμηση ορισμένων εταιριών που προβάλλουν ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν προσφέρουν στον κοινό αυτό αγώνα».
———————————–
Επισυνάπτεται σύνδεσμος πληροφόρησης από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ο οποίος υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις πολιτών σχετικά με την Ανακύκλωση ΑΕΚΚ

Υποχρέωση Ιδιωτών για εναλλακτική διαχείριση (ανακύκλωση) – συλλογή και παράδοση αποβλήτων κατεδαφίσεων (μπάζα) που παράγονται

Η υποχρέωση προκύπτει από την νομοθεσία των ΑΕΚΚ όπου ορίζεται ότι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι ο παραγωγός τους.

• άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/2010
• ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

Η υποχρέωση εξάλλου πηγάζει και από το Σύνταγμα της Ελλάδος το οποίο προβλέπει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων (μπαζών) στο περιβάλλον δημιουργεί κινδύνους, όπως πυρκαγιών και πλημμυρών. Υποβαθμίζει αισθητικά και ουσιαστικά το φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά και το έδαφος. Συχνά δε τα μπάζα (ΑΕΚΚ) περιέχουν και επικίνδυνες ουσίες. Ακόμη σοβαρότερους κινδύνους για το περιβάλλον και την πανίδα επιφέρει το συχνό φαινόμενο της απόθεσης μπαζών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και υγροβιότοπους.

• Καταγγελία σε Αστυνομικό Τμήμα ή στο Δήμο

• Καταγγελία σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Πηγή: