Νέα Ενημέρωση για την Αποχέτευση Ακαθάρτων στην πόλη του Κορωπίου

 

Συνεχίζονται τα έργα των δωρεάν συνδέσεων ακαθάρτων με τους κεντρικούς αγωγούς. Το έργο εκτελείται σε όλη την πόλη ανεξαρτήτως γειτονιάς. Όλα τα ακίνητα υποχρεούνται να συνδεθούν με την αποχέτευση σύμφωνα με τον νόμο. Δεν τίθεται θέμα άρνησης σύνδεσης . Είναι υποχρεωτική. Τώρα είναι η ώρα να συνδεθούν ακόμα και τα αδόμητα οικόπεδα, που είναι δωρεάν αντί να περιμένουν στο μέλλον και να επιβαρυνθούν οικονομικά.

Το επόμενο διάστημα, όταν γίνει μαζική ειδοποίηση για παροχέτευση λυμάτων, και για ένα χρονικό διάστημα, το σύστημα της εγκατάστασης θα έχει δοκιμαστική λειτουργία και δεν θα καταβληθεί τέλος αποχέτευσης στους λογαριασμούς ύδρευσης. Μετά από την λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας θα επιβληθεί υποχρεωτικό τέλος αποχέτευσης στους λογαριασμούς ύδρευσης, ανά κατηγορία ακινήτου, όπως γίνεται και στους λογαριασμούς ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην υπόλοιπη Αττική, στην Αθήνα και τον Πειραιά κ.ο.κ., και ανεξαρτήτως αν δεν έχει συνδεθεί το ακίνητο.

Επαναλαμβάνουμε ότι το σύστημα Κεντρικής Επεξεργασίας Λυμάτων είναι έτοιμο, οι κεντρικοί προσαγωγοί – συλλεκτήριοι αγωγοί είναι έτοιμοι και ο υποθαλάσσιος αγωγός βαίνει προσεχώς προς ολοκλήρωση.

Εν αναμονή της έγκαιρης ειδοποίησής σας για να ρίξετε τα λύματα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας, και όπως έχουμε επισημάνει, είναι απολύτως αναγκαία η προετοιμασία των εσωτερικών ιδιωτικών συνδέσεων (από το φρεάτιο της εξωτερικής διακλάδωσης που έχει κατασκευαστεί στο κοινόχρηστο χώρο προς το εσωτερικό της οικίας ή της πολυκατοικίας ) να έχει δρομολογηθεί και να γίνεται. Και πράγματι πολλοί από εσάς το πράττετε. Χρειάζεται όλοι να επισπεύσουμε τις όποιες εργασίες απομένουν.

Επισημαίνουμε επίσης, ότι όπου δεν υπάρχουν αγωγοί αποχέτευσης, θα κατασκευαστούν δευτερεύοντα δίκτυα ταυτόχρονα με τις συνδέσεις και αμέσως μετά (κοινόχρηστοι χώροι ή παλαιό αγροτικό δίκτυο οδών προ του 1923 όπου δεν κατασκευάστηκε κεντρικό δίκτυο).Άρα να μην ανησυχούν οι ιδιοκτήτες. Θα κατασκευαστεί συμπληρωματικό δευτερογενές δίκτυο αποχέτευσης πάντα για τα ακίνητα εντός του σχεδίου πόλεως Κορωπίου.

Ζητούμε κατανόησή σας για την αναστάτωση που δημιουργείται από την εκτέλεση των έργων. Είμαστε πλέον στο τέλος του έργου που με δική σας απαίτηση έγινε πράξη ώστε να γίνουμε Ανθρώπινη Πόλη με τις βασικές υποδομές να λειτουργούν.

 

———————————