Νέα μεγάλη είδηση για το Δήμο Κρωπίας 20.04.2022 : Οριστική Λύση για την αποχέτευση ακαθάρτων στο παραλιακό μέτωπο και στην “ενδοχώρα” των οικισμών του Δήμου Κρωπίας, Αγία Μαρίνα-Άγιος Δημήτριος, και άμεση χρηματοδότηση των μελετών!

Μετά την άμεση χρηματοδότηση των μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων Κιτσίου-Σκάρπιζας σειρά πήραν το παραλιακό μέτωπο και οι οικισμοί Αγίας Μαρίνας-Αγίου Δημητρίου Δήμου Κρωπίας! Άμεσα χρηματοδοτούνται οι μελέτες αποχέτευσης ακαθάρτων με 3.757.841,91 εκατομμύρια ευρώ με δικαιούχο την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Το νέο μεγάλο έργο υποδομής φέρει τον τίτλο :«ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Τα έργα εκτείνονται από την Αγία Μαρίνα Κορωπίου μέχρι το Θυμάρι του Δήμου Σαρωνικού και έχουν συνολικό μήκος περί τα 40 χλμ., εκ των οποίων τα 20 χλμ. αναπτύσσονται στο Νότιο παραλιακό τμήμα των Δήμων Σαρωνικού – Κρωπίας και τα υπόλοιπα 20 χλμ. στην «ενδοχώρα» των δύο Δήμων. Τα λύματα θα οδηγούνται προς επεξεργασία μέσω της οδού Γαλάζιας Ακτής στο ολοκληρωμένο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας. Περιλαμβάνονται 14 αντλιοστάσια , δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων συνολικού μήκους περίπου 59 χλμ, εκ των οποίων τα 44 χλμ δίδυμοι καταθλιπτικοί (2x22 χλμ) αγωγοί και τα υπόλοιπα 15 χλμ εξωτερικοί αγωγοί βαρύτητας. 380 χλμ περίπου εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε έκταση περίπου 1.900 ha (εκτάρια) καθώς και οι εξωτερικές διακλαδώσεις των προς σύνδεση ακινήτων.

Το ιστορικό της χρηματοδότησης των μελετών νέου μεγάλου έργου από το Δήμο Κρωπίας

Το 2019 βγήκε πρόσκληση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ ( Επιχειρ. Πρόγραμμα,  “Υποδομές ΜΕταφορών, ΠΕΡιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”) αποκλειστικά για τους Δήμους Κρωπίας και Σαρωνικού να υποβάλλουν προμελέτες με στοιχεία προϋπολογισμού για εκδήλωση ενδιαφέροντος αποχέτευσης των παραθαλάσσιων οικισμών Γ΄ κατηγορίας προτεραιότητας. Μετά από 10 ημέρες η ίδια πρόσκληση συμπεριέλαβε και την ΕΥΔΑΠ. Ο Δήμος κατέθεσε άμεσα αρχές του 2020 τις προμελέτες που είχε από το 2015, επικαιροποιημένες ενώ η ΕΥΔΑΠ μετά από αρκετούς μήνες. Η επιλογή έγκρισης μεταξύ των δύο δήμων και την ΕΥΔΑΠ ήταν  τελικά, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε –ανεξαρτήτως καθυστερήσεων-ως η μόνη αρμόδια για τα έργα  αποχέτευσης ακαθάρτων και ύδρευσης της Αττικής. Μετά από έντονες πιέσεις των δύο Δήμων έχουμε τελικά τις δύο αποφάσεις ένταξης των έργων ( σε ότι αφορά το Δήμο Κρωπίας, Κιτσίου/Σκάρπιζας και Αγίας Μαρίνας-Αγίου Δημητρίου) έστω και με την καθυστέρηση της ΕΥΔΑΠ.

———————————