Νέο Portal Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Δημότες

e-Υπηρεσίες
 • Γενικό Αίτημα ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Παράπονο / Εισήγηση ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Αιτήματα για Αδέσποτα Ζώα ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Δημοτολόγιο ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Ληξιαρχείο ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γεννήσεως
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Μητρώο Αρρένων ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Τεχνική Υπηρεσία ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Αίτηση για αγωγούς αποχέτευσης
 • Αίτηση Αρίθμησης Οικοπέδου
 • Αίτηση έγκρισης εισόδου – εξόδου
 • Αίτηση εκτός σχεδίου
 • Αίτηση παλαιότητας κτίσματος
 • Αίτηση παλαιότητας κτίσματος προ 1955
 • Αίτηση παλαιότητας κτίσματος προ 1990
 • Αίτηση παλαιότητας οδού
 • Αίτηση παλαιότητας οικοπέδου
 • Αίτηση υψομέτρου
 • Αίτηση χώρου κύριας χρήσης
 • Αίτηση χιλιομετρικής απόστασης
 • Αίτηση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για οικοδομικές εργασίες
 • Αίτηση ασφαλτόστρωσης οδού
 • Αίτηση επισκευής οδοστρώματος (λακκούβες)
 • Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης κατόπτρου ορατότητας οδού
 • Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης πλαστικών στύλων επί οδού/πεζοδρομίου
 • Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης καθισμάτων (παγκάκια)
 • Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών
 • Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης κυκλοφοριακής σήμανσης (Κ.Ο.Κ.)
 • Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης σήμανσης ονοματοθεσίας
 • Αίτηση τοποθέτησης/συντήρησης στεγάστρου Ο.Α.Σ.Α.
 • Αίτηση κατασκευής/συντήρησης πεζοδρομίου
 • Αίτηση καθαρισμού φρεατίου ομβρύων
 • Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Αίτηση βεβαίωσης χορήγησης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη τοποθεσία
 • Αίτηση απλουστευμένης γνωστοποίησης κυε των άρθρων 10, 11 και 12 (αυτόματοι πωλητές, καφες σε διερχόμενους και τυποποιημένα τρόφιμα)
 • Αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα
 • Αίτηση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης άνω και κάτω άκρων
 • Αίτηση άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής
 • Αίτηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας παιδοτόπου
 • Αίτηση άδειας λειτουργίας παιδοτόπου
 • Αίτηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής
 • Αίτηση έκδοσης αδείας επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου
 • Αίτηση έκδοσης αδείας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη
 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου.
 • Αίτηση συμμετοχής σε εμποροπανήγυρη
 • Ταμειακή Υπηρεσία  ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας
 • Bεβαίωση οφειλών και Κωδικός πληρωμής ΔΙΑΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Αίτηση νέας Παροχής
 • Αίτηση Διακοπής παροχής ύδατος
 • Αίτηση για έλεγχο λογαριασμών για την παροχή ύδατος
 • Αίτηση αλλαγής στοιχείων λογαριασμού
 • Αίτηση για επανασύνδεση παροχής
 • Αίτηση μείωσης τιμολόγιου
 • ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet 
 • Αίτηση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. ακινήτων
 • Αίτηση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. οικοπέδων
 • Απόδοσης τέλους 0,5%
 • Αίτηση Τελών Καθαριότητας 1ου & 2ου Κοιμητηρίου Δήμου Κρωπίας
 • Αίτηση Ταφής σε Οικογενειακό τάφο στο 1ο Κοιμητήριο
 • Αίτηση Ταφής σε Οικογενειακό τάφο στο 2ο Κοιμητήριο
 • Αίτηση ενοικίασης τάφου 3ετους χρήσεως στο 2ο Κοιμητήριο
 • Αίτηση ενοικίασης Οστεοφυλάκιων 1ου & 2ου Κοιμητηρίων
 • Αίτηση Εκταφής
 • Αίτηση για μεταφορά Οστών απο το 2ο Κοιμητήριο του Δήμου Κρωπίας στο 1ο Κοιμητήριο του Δήμου σε οικογενειακό τάφο
 • Αίτηση για μεταφορά Οστών
 • Αίτηση για αγορά οικογενειακού τάφου στο 2ο κοιμητήριο του Δήμου Κρωπίας
 • Καθαριότητα και Πράσινο ( μόνο με λογαριασμό χρήστη μέσω TAXISnet )
 • Κλάδεμα, Κοπή και Φύτευση Δένδρων καθώς και αιτήματα για θέματα πρασίνου
 • Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων

http://dimotis.koropi.gr/