ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΗΝΕΣ & ΣΕ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Κρωπίας με έγγραφο του Δημάρχου της πόλης, Δημητρίου Κιούση  επανειλημμένα ζητάει την επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στο Δήμο Κρωπίας από την εταιρία, «Διανομή Αερίου Αττικής» ανταποκρινόμενος στην αυτονόητη ανάγκη για άλλη  μια διαθέσιμη μορφή ενέργειας, πολλαπλώς χρήσιμη, οικολογική, για δημοτικά, δημόσια κτίρια και οικίες κατοίκων. Επιπλέον ο μεγάλος αριθμός νέων κατοικιών που έχουν ανεγερθεί έχει δημιουργήσει την ανάγκη και την επιθυμία συνδέσεων.

Δυστυχώς η εταιρία αντί να συναντηθεί με το Δήμο Κρωπίας και τα όργανα διοίκησής του που έχουν θέσει δια της επισήμου οδού το αίτημα, ή να απαντήσει, επιλέγει να συναντηθεί με αντιπροσωπείες  δημοτικών κινήσεων μετέχοντας, εκ των ενόντων, στην προεκλογική εκστρατεία αυτών.  

Η εταιρία οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Δημοτική Διοίκηση  Κρωπίας για τον προγραμματισμό των έργων της στην περιοχή μας και να αναλογιστεί την πολιτική της απέναντι σε εκλεγμένα όργανα διοίκησης και πολιτικούς θεσμούς.