Οι θέσεις εργασίας της προκήρυξης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για το Δήμο Κρωπίας

13Κ.ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ_5 ΘΕΣΕΙΣ__ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ2022pdf

Οι 5 μόνιμες θέσεις εργασίας, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ, με σειρά προτεραιότητας, που αφορά το Δήμο Κρωπίας σύμφωνα με τον νόμο 4765/2021 είναι :

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Αρχιτεκτόνων (σελ.2334)

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Πολιτικών Μηχανικών (σελ.2368)

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Πληροφορικής (σελ.2385)

1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Οικονομικού (σελ.2406)

1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής-Ηλεκτρονικών (σελ.2408)

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

https://www.asep.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s3eab32ab_c911_478a_8f8b_0ef74565e04d/Page532.jspx?codeParam=13%CE%9A/2021&_afrLoop=102156383169030375&_adf.ctrl-state=n4v8e8y31_617#!%40%40%3F_afrLoop%3D102156383169030375%26codeParam%3D13%25CE%259A%252F2021%26_adf.ctrl-state%3Dn4v8e8y31_621