Γραφείο Δημάρχου Κρωπίας 28.11.2022 : Νέες μεγάλες μειώσεις στα Δημοτικά Τέλη (Καθαριότητα, Ηλεκτροφωτισμός) και στους λογαριασμούς ύδρευσης οικιακών τιμολογίων στο Δήμο Κρωπίας από 1.1.2023

 

Οι μειώσεις στα Δημοτικά Τέλη και στους οικιακούς λογαριασμούς δημοτικής ύδρευσης που αποφασίστηκαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας με εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και ισχύουν από 1.1.2023 είναι οι εξής:

 

Μειώσεις Δημοτικών Τελών (Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού)

 

· Κατοικίες εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου στα 0,87 ευρώ. Το χαμηλότερο ιστορικά και με βάση άλλους δήμους της περιοχής.

· Εμπορικά καταστήματα, εκθεσιακοί χώροι, εμπορικές αποθήκες, εκπαιδευτικές σχολικές μονάδες, βρεφονηπιακοί σταθμοί, γυμναστήρια από 1,80 ευρώ σε 1,60 ευρώ.

· Κατοικίες ηλεκτροδοτούμενες από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από 1,20 ευρώ διαμορφώνεται σε 0,87 ευρώ.

 

Μειώσεις στο Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης

 

· Από 1-15κμ από 0,61 ευρώ σε 0,55 ευρώ/τρίμηνο

· Από 16-30κμ από 0,85 σε 0,70ευρω/τρίμηνο

· Από 31-60κμ 1ευρω σε 0,85ευρω/τρίμηνο

· Από 61-80κμ απο1,69 ευρώ σε 1,65ευρω/τρίμηνο

· Από 81-105κμ σε 2,31 ευρώ/τρίμηνο

· Από 106 και άνω σε 2,89 ευρώ/τρίμηνο

· Μείωση στην Πάγια κατανάλωση έως 15κμ(εκτός σχεδίου) από 9,84 σε 9,50 ευρω/τρίμηνο

 

Τα πάγια τέλη του οικιακού τιμολογίου μειώνονται από 3,47 σε 2,80/τρίμηνο για όσους επιλέξουν την ηλεκτρονική αποστολή του λογαριασμού τους.