Ολοκληρώθηκε η 1η φάση των εργασιών κατασκευής του συγκοινωνιακού κόμβου Λ.Βασιλ. Κωνσταντίνου και οδού Αττικής.

Ποιες είναι οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την 2η φάση  των εργασιών που ξεκινούν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΟΜΒΟΥ ΦΑΣΗ 2

Από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του συγκοινωνιακού κόμβου Λ. Β.Κωνσταντίνου και οδού Αττικής (κοντά στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου). Είναι ένα από τα βασικά έργα για την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης με κεντρικό στόχο  την μονοδρόμηση της κεντρικής λεωφόρου και των άλλων σημαντικών συνοδευτικών έργων  που ακολουθούν μετά από μεγάλη καθυστέρηση σχεδόν 3 ετών αρχαιολογικών ανασκαφών και αναμονών.

Η πρώτη φάση εργασιών ολοκληρώθηκε με εργασίες αποχετεύσεων ομβρίων,  αναμονών και τοποθέτηση αγωγών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου έγιναν οι διαγραμμίσεις σήμανσης κυκλοφορίας για την 2η φάση των εργασιών.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκινάει η 2η φάση των εργασιών.  Για την πραγματοποίηση των εργασιών θα γίνει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας της Λ. Βασ. Κων/νου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γεωργίου Βασιλείου έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Βασιλ. Λέκκα-Χατζή, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Παιανία. Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής: Λ. Βασ. Κων/νου – δεξιά Χρ. Παύλου – αριστερά Αττικής – αριστερά Δημοκρατίας( σ.σ «τμήμα της οδού Αττικής η λεγόμενη στροφή»)- δεξιά Βασ. Κων/νου/Λ. Λαυρίου (Επισυνάπτεται ο επίσημος χάρτης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων).

Κεντρικό σημείο κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και τα σημεία των εργασιών

(με σκούρο μπλέ χρώμα)

Οι ρυθμίσεις δεν θα προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στις βασικές πορείες των λεωφορειακών γραμμών ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ που θα ακολουθήσουν τις συγκεκριμένες παρακάμψεις με τις αντίστοιχες στάσεις ΟΑΣΑ-ΚΤΕΛ.

Έχει επίσης προβλεφθεί για την 2η και 3η φάση των εργασιών με εντολή Δημάρχου Κρωπίας, η τοποθέτηση, επιπλέον πινακίδων για την αποτροπή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μέσω της οδού Αττικής ή της Λεωφ. Β. Κωνσταντίνου  προς το κέντρο και τη διοχέτευση στη Λεωφόρο Παιανίας- Μαρκοπούλου (σ.σ παρότι πάγια δεν επιτρέπεται  η κίνηση αυτών των οχημάτων στο κέντρο  της πόλης).