Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της πλατείας Δημητρίου Λάμπρου («Παπαγιάννη») στο Κορωπί.

Οι εργασίες ανάπλασής της ήταν μέρος μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κρωπίας (αρ.09/2019) που περιελάμβανε  και την ανάπλαση της πλατείας 9η Οκτωβρίου 1944, στην νότια είσοδο της πόλης, κοντά στο 1ο Κοιμητήριο Κορωπίου -που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο.

Χρηματοδοτήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από το Πράσινο Ταμείο με ελάχιστη συμμετοχή του Δήμου. Επίσης, επισκευάστηκαν φθορές από βανδαλισμούς και άλλα αίτια- και ανακατασκευάστηκαν, τα όργανα  της ομώνυμης Παιδικής Χαράς και  ο χώρος είναι σε λειτουργία.