Δήμος Κρωπίας

04/08/2023

                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ολοκληρώνονται τα έργα Βελτίωσης – Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα μήκους 80 χιλιομέτρων που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια.»

Σε προχωρημένο  στάδιο  βρίσκονται τα τμήματα του μεγάλου έργου Βελτίωσης – Αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης Νοτίου Τομέα μήκους 80 χιλιομέτρων που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια, προϋπολογισμού 6.500.000 ευρώ. 

Ωστόσο υπήρξε μια επιβράδυνση με τμηματικές διακοπές στην εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου, εξαιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές από την χρηματοδότηση του ΠΔΕ της Περιφέρειας, προς τους τρεις υπεργολάβους της κοινοπραξίας που εκτελούν τις εργασίες.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Κρωπίας ζητά την κατανόηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Μαρίνας και δεσμεύεται ότι το έργο, με βάση τις σχετικές διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί, θα ολοκληρωθεί σύντομα. 

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν και τα απαραίτητα αντλιοστάσια που χρειάζονται ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο μέλλον αναφορικά με την υδροδότηση των περιοχών.  Ένα ολοκαίνουργο δίκτυο όπως αυτό, αποτελεί εγγύηση για απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς βλάβες και πεντακάθαρο νερό για τα νοικοκυριά ολόκληρης της περιοχής.