Ο Δήμος Κρωπίας  καταγράφει πρωτιές και εξαιρετικές επιδόσεις στο σύνολο των 66 Δήμων της Αττικής

με πετυχημένο μοντέλο για την μείωση των σύμμεικτων, την χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων και την προώθηση της Ανακύκλωσης

 Μειώνει την εισφορά του προς τον ΕΔΣΝΑ στο 25% (!)

ΥΠ’ ΑΡ. 2026-20.11.20 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ΕΤΟΥΣ 2021 – ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2021 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ (1)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΔΝΑ (Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής ) ο Δήμος Κρωπίας καταφέρνει να έρθει πρώτος ήδη από το 2019 (!), στην συνολική ποσοστιαία επίδοση ενεργειών ανακύκλωσης που αποδεικνύουν ότι λιγότερα σύμμεικτα αποβλήτων κατευθύνονται στο ΧΥΤΑ Φυλής ενώ οι πρακτικές που εφαρμόζει για χωριστή συλλογή και διαχείριση πράσινων του επιτρέπουν να πετυχαίνει μείωση στην συνολική εισφορά του προς τον ΕΔΣΝΑ της τάξεως του 25% (Δηλ.42 ευρώ ο τόνος)

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κρωπίας έχει τεράστιο ακόμα περιθώριο βελτίωσης αυτών των εξαιρετικών επιδόσεων που τον κατατάσσουν στις πρώτες θέσεις ανακύκλωσης αφού οι πολιτικές και οι δομές στον τομέα ανακύκλωσης εξελίσσονται και επεκτείνονται σταδιακά: περισσότερες Πράσινες Γωνίες Ανακύκλωσης «μπαίνουν» στο σύστημα διαχείρισης, το Προσωρινό Πράσινο Σημείο έχει αρχίσει να αποδίδει, νέα συστήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στα ήδη υπάρχοντα αναπτύσσονται (συλλογή βιοαποβλήτων με καφέ κάδο από τέλη Οκτωβρίου 2020, 85 σημεία ανάπτυξης ) περισσότερα  καινούργια Μηχανήματα Έργου μπαίνουν στη μάχη, δράσεις ενημέρωσης προώθησης της ανακύκλωσης μέσω πλατφόρμας followgreen ιδιαίτερα στον χώρο της μαθητικής νεολαίας αποδίδουν ενώ το Βασικό Πράσινο Σημείο που προετοιμάζεται μεθοδικά αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στην περαιτέρω μείωση των σύμμεικτων με την εφαρμογή των πολιτικών κυκλικής οικονομίας.

Τα αποτελέσματα αυτά περιέχονται στο έγγραφο του ΕΔΣΝΑ (20.11.220/ Γ.Π 2026) και προκύπτουν σε σχέση με τις παρακάτω ενέργειες:

α. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

β. Χωριστή συλλογή και περαιτέρω ανακύκλωση βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

γ. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.

 

Με βάση τη μεγαλύτερη τιμή που συγκεντρώνει  από τα παραπάνω ο δήμος μας εξοικονομεί χρήματα από τις εισφορές στον ΕΔΣΝΑ της τάξεως 25% και έρχεται πρώτος (μαζί με το Δήμο Κυθήρων). Επίσης, έρχεται δεύτερος στη μειωμένη τιμολόγηση και πρώτος-εξαιρετικός στα λεγόμενα «πράσινα» απόβλητα. Ειδικότερα, είναι πρώτος στη κατηγορία (β) με 22.9% και ποσοστό μείωσης στο 25% και τρίτος στην κατηγορία (γ) με 27%  και ποσοστό μείωσης στο 15%. (πρώτος ο Δήμος Βριλησσίων με 30%, δεύτερος ο Δήμος Κυθήρων με 28%)

 

————————————–