Σε πρόσφατη τοποθέτηση του Δημάρχου Κρωπίας Δημήτρη Κιούση και μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΔΑττικής επισήμανε, σε προγραμματισμένη παρουσίαση των χρηματοδοτικών προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου από τον κ. Στάθη Σταθόπουλο, πρόεδρό του, στα  γραφεία της ΠΕΔΑ, τα εξής: «Το Πράσινο Ταμείο δημιουργήθηκε με σκοπό την χρηματοδότηση αναγκαίων -πράσινων αναπτυξιακών έργων υποδομής, αποκατάστασης περιβάλλοντος και συλλέγει, μεταξύ άλλων, πόρους από τις τακτοποιήσεις και ρυθμίσεις αυθαιρέτων. Προτεραιότητα στις χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν  Δήμοι με μεγάλες περιοχές εκτός σχεδίου με αυθαίρετα που έχουν συνεισφέρει με μεγάλα ποσά στο Ταμείο με τις ρυθμίσεις τακτοποίησής τους.  Ο τρόπος κατανομής των ποσών που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο πρέπει να αλλάξει και να προκριθεί το παραπάνω κριτήριο. Επίσης, οφείλει το Ταμείο να κατανοήσει ότι στις προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται και χαρακτηριστικά υποψήφιων έργων που να αφορούν τόσο επιφανειακές όσο και υπόγειες κοινόχρηστες  υποδομές και αντίστοιχα εντάξεις σε σχέδιο αυτών των περιοχών με την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου».