Στο πλαίσιο  ειδικής εκδήλωσης, με τη συμμετοχή και των 66 Δήμων της Αττικής, για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που διοργάνωσε η νέα ηγεσία της Περιφέρειας Αττικής υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Αττικής, Γεωργίου Πατούλη, συμμετείχε ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Ν. Κιούσης, την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Ο κ. Κιούσης έλαβε το λόγο και έθεσε άμεσα το ζήτημα της διαβούλευσης για την :

  1.  Την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ 2015) προκειμένου να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες τεχνολογιών διαχείρισης αλλά και της αντιμετώπισης των ιδιαίτερων προβλημάτων πολεοδομικού κορεσμού και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της Πρωτεύουσας, των Δήμων του Λεκανοπεδίου  Αττικής, της δυτικής και ανατολικής Αττικής.
  2. Την αναθεώρηση  του αποτυχημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής  (ΠΕΣΔΑ 2016)  που σημειωτέον επιβλήθηκε αυταρχικά χωρίς τη συναίνεση των πολλών Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού. Επιπλέον, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης που προέβλεπαν Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ) δεν χρηματοδοτήθηκαν. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κρωπίας ενώ ήταν από τους πρώτους δήμους που αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή Βασικού Πράσινου Σημείου δεν χρηματοδοτήθηκε από το  ΥΜΕΠΕΡΑΑ με όλους τους άλλους Δήμους.

Η τοποθέτηση του κ. Κιούση ήταν και μια άμεση απάντηση -έντονης διαφωνίας–  προς τον  Δήμαρχο Σαρωνικού και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Αν.Αττικής Πέτρο Φιλίππου, ο οποίος  υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αλλάξει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός της προηγούμενης Περιφερειάρχη Αττικής κας Ρένας Δούρου δηλ. να γίνει στα Λατομεία Κορωπίου η διαχείριση απορριμμάτων!