ΠΟΛΥΠΛΗΘΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΕΔΣΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Πολυπληθής αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας και του Δημοτικού Συμβουλίου   συμμετείχε στην 21η Συνεδρίαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ που ανεβλήθη λόγω κατάληψης του χώρου και συγκέντρωσης από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, συλλογικότητες κινημάτων κατά της λειτουργίας ΧΥΤΑ στην Φυλή. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν :  ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτριος Κιούσης, ο πρόεδρος του Δ.Σ Νικόλαος Γιαννάκος, οι αντιδήμαρχοι, Ανδρέας Ντούνης, Θοδωρής Γρίβας, Παναγιώτης Πολίτης, ο πρόεδρος του Δ.Σ ΝΠΔΔ Σφηττός, Αντώνης Κορωνιάς, η πρόεδρος της Δ.Ε Παιδείας, Δήμητρα Μιχαιρίνα, η Ελένη Αδάμ, δημοτική σύμβουλος, ο Διονύσης Κερασιώτης, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, στελέχη και συνεργάτες του Δήμου Κρωπίας.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου Κρωπίας συμμετείχε με σκοπό τη διατράνωση της έντονης πολιτικής αντίθεσης στο ΠΕΣΔΑ της απερχόμενης διοίκησης του ΕΔΣΝΑ και στις αυταρχικές αποφάσεις της ηγεσίας της πλειοψηφίας της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ του Αυγούστου 2017 που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, σχεδιασμούς αποκεντρωμένων μεγάλων ΟΕΔΑ σε ακατάλληλους χώρους και σε «στοχοποιημένες» περιοχές της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής.

Δήλωση, Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση: «Στέλνουμε και πάλι ισχυρό το μήνυμα της τεκμηριωμένης σθεναρής εναντίωσης, νομικής και πολιτικής, σε σχεδιασμούς που προσπαθούν να αιφνιδιάσουν ακόμα και τις τελευταίες ημέρες της διοίκησής τους, κινήματα, φορείς, Δήμους και αυτοδιοικητικές δυνάμεις.Η απερχόμενη ηγεσία του ΕΔΣΝΑ προσπαθώντας να δείξει «έργο» χωροθετήσεων ΧΥΤΥ και Μονάδων ΟΕΔΑ για την νομική προστασία της διολισθαίνει, σε πρακτικές «υπηρεσιακής προώθησης» των σχεδιασμών της με στεγανά ενημέρωσης των εισηγήσεων της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ και καλοκαιρινές συνεδριάσεις… Να σκεφτούν όλοι, πιθανές ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες, αν συνεχιστούν τα ελλείμματα διαφάνειας  στις διαδικασίες το επόμενο διάστημα. Προειδοποιούμε το νέο περιφερειακό συμβούλιο που θα αναλάβει και την νέα πλειοψηφία της Περιφέρειας Αττικής για τις πρακτικές αυτές της απερχόμενης διοίκησης και την ματαίωση κάθε τετελεσμένου».