Παγκόσμια Ημέρα για τους συμπολίτες μας με αναπηρία (ΑμεΑ) : Μια συνεχής υπενθύμιση  για έργα και πολιτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, μια συνεχής προσπάθεια κατανόησης ζητημάτων αναπηρίας και ένταξης στην κοινωνία

 

Άλλη μια Παγκόσμια Ημέρα υπενθύμισης ότι στη ζωή μας , υπάρχουν συμπολίτες μας που έχουν ζητήματα αναπηρίας και  δικαιούνται έργα κατάλληλα για τη διευκόλυνσή τους. Δικαιούνται πολιτικές  ισότητας παντού, πολιτικές πρόνοιας και φροντίδας, πολιτικές μη διαχωρισμού, πολιτικές αποδοχής και φυσιολογικής ένταξης στην κοινωνία.

Το μήνυμα της ημέρας είναι σαφές και καθαρό : σκεπτόμαστε όλοι, θεσμικοί φορείς της Πολιτείας και πολίτες,  σαν να είχαμε και εμείς ζητήματα αναπηρίας ώστε να φροντίζουμε για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων στους συμπολίτες μας με αναπηρία.

————–

Ο Δήμος Κρωπίας βελτιώνει συνεχώς κοινόχρηστες υποδομές,  δημιουργεί υποδομές για ΑμεΑ στα σχολεία, ενσωματώνει υποδομές στα νέα έργα αναπλάσεων που ακολουθούν με κύριο έργο την ανάπλαση ολόκληρης της Λεωφόρου Β.Κωνσταντίνου, της οδού Κύπρου και παροδίων. Στην  φωτογραφία εργασίες για δημιουργία τουαλετών  ΑμεΑ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου, τον Σεπτέμβριο του 2021.